Nasprotno s pričakovanji, je študija tudi ugotovila, da je povprečna višina narasla v obdobju med obema svetovnima vojnama in veliko recesijo, ko bi pričakovali, da bodo revščina in vojne tegobe vplivali na zdravstveno stanje in rast ljudi. Kot poroča CNN, naj bi bila hitra rast v številnih evropskih državah, vključno z Veliko Britanijo, Irsko, skandinavskimi deželami, Nizozemsko, Avstrijo, Belgijo in Nemčijo, v tistem obdobju posledica tega, da so se takrat ljudje odločali, da bodo imeli manj otrok, in prav manj številčna družina naj bi bila povezana z višjo povprečno višino, so ugotovile že prejšnje študije. »To je neverjetno, ker gre za obdobje še pred večjimi revolucionarnimi odkritji v sodobni medicini,« so zapisali v izjavi za javnost.

Na višino vlivali zdravstveno stanje, boljši dohodek in življenjski pogoji

»To, da so moški vse višji in bolje grajeni, je posledica izboljšanja splošnega zdravstvenega stanja populacije,« je pojasnil Timothy Hatton, profesor ekonomije na univerzi v Essexu, ki je vodil to raziskavo. Pravi še, da so ugotovitve, ki pričajo o tem, da se je povprečna višina evropskega moškega z 167 cm zvišala na 178 cm v nekaj več kot 100 letih, posledica izboljšanja zdravja in zmanjševanja bolezni. Drugi faktorji, ki so vplivali na višino, so tudi večji dohodek na prebivalca, boljši stanovanjski in življenjski pogoji, boljša poučenost o zdravju in prehrani ter boljše socialne storitve in zdravstveni sistemi.

Podatke o višini žensk bi bilo težje zbrati

Raziskava je analizirala podatke o povprečni višini moških starih okrog 21 let med leti 1870 in 1980 v petnajstih evropskih državah. Kot ciljno skupino so uporabili le moške, ker je bilo obsežnejše zgodovinske podatke o višini žensk težje zbrati. V zadnjih desetletjih so podatke o višini moških dobili iz meritev višine pri določeni starosti. Zgodnejše podatke pa so dobili iz vojaških popisov. In če so Evropski moški v povprečju višji za 11 centimetrov, se povišanje centimetrov razlikuje od države do države. V Španiji se je tako povprečna višina moškega povišala za približno 12 centimetrov, iz 163 centimetri med leti 1871 in 1875, na 175 centimetrov med 1971 in 1975. Na Švedskem pa se je povprečna višina moških povečala za 10 centimetrov, iz 170 na 180 centimetrov.