V letu 2012 je bilo zgrajenih 3150 stanovanjskih stavb oz. skoraj 10 odstotkov manj kot predlani, skupna površina pa je znašala 910.444 kvadratnih metrov, kar je skoraj 28 odstotkov manj kot predlani. Skoraj 82 odstotkov vse stanovanjske površine je v enostanovanjskih stavbah.

Nestanovanjskih stavb je bilo izgrajenih 1010, tri odstotke manj kot predlani, njihova skupna površina pa je znašala 880.615 kvadratnih metrov, kar je štiri odstotke manj kot leta 2011. V nestanovanjskih stavbah je bila več kot tretjina na novo pridobljene površine namenjena za industrijske (31 odstotkov) in trgovske (pet odstotkov) dejavnosti.

Fizične osebe so v letu 2012 zgradile skoraj 3500 stavb z malo manj kot milijonom kvadratnih metrov površine, pravne osebe pa so zgradile malo manj kot 680 stavb s skoraj 820.000 kvadratnih metrov površine.

Fizične osebe so pričakovano investirale predvsem v gradnjo stanovanjskih stavb (77 odstotkov površine), pri čemer so prevladovale investicije v enostanovanjske stavbe (94 odstotkov površine).

Pravne osebe pa so večinoma vlagale v nestanovanjske stavbe (81 odstotkov površine). Med investicijami v nestanovanjske stavbe so največji del površine obsegale investicije v industrijske stavbe in skladišča (35 odstotkov površine) in investicije v stavbe splošnega družbenega pomena (27 odstotkov površine).