V času varnostne ustavitve naprave je prišlo do poškodbe ležajnih ohišij na gredi bobna izvoznega stroja. Vzdrževalci so se že lotili zavarovanja izvoznih posod, sprostitvi nosilnih vrvi in oceni poškodb na izvažalni napravi. Vzporedno s tem so že stekle aktivnosti za zamenjavo poškodovanega ležajnega ohišja, ki pa je zahtevnejše narave.

O okvari so že obvestili tudi Inšpektorat RS za energetiko in rudarstvo, ki ni ugotovil nepravilnosti pri ravnanju s strojem, ni pa bil nihče od zaposlenih ogrožen, saj je šlo samo za prevoz opreme, so sporočili iz premogovnika.

Po predvidevanjih bodo popravila končana do četrtka. V tem času jama ne bo obratovala. Izpadle delovne dni bodo v Premogovniku Velenje nadomestili z delovnimi sobotami v septembru in oktobru.

Navedli so tudi, da je konec avgusta izvozni jašek NOP II, ki predstavlja eno najpomembnejših razvojnih investicij Premogovnika Velenje, že presegel globino 174 metrov. Končna betonska obloga jaška pa je izdelana do globine 164 metrov.

Ravno te dni je izvajalec rudarsko-gradbenih del, družba RGP, zaključil z betoniranjem odseka končne betonske obloge med sedmo in šesto peto izvoznega jaška NOP II. Začeli so tudi z montažo pohodnega oddelka, ki je bil predhodno izdelan do globine 115 metrov, v tej fazi pa bodo dogradili še osem podestov pohodnega oddelka in ga podaljšali do globine 155 metrov.

Ta dela bodo predvidoma zaključili do torka, nato pa bodo nadaljevali z izkopom in globljenjem jaška. V odsekih napredovanja, kjer so geološki pogoji razmeroma dobri, organizacija in tehnologija izdelave jaška omogočajo izdelavo med 20 in 25 metrov jaška mesečno.

Izgradnja rudniškega jaška je zahtevno rudarsko delo predvsem zaradi posebnosti delovnega okolja. Več sto metrov dolga, gladka, vertikalna cev, ki jo jašek predstavlja, zahteva posebne tehnične rešitve. Za delovišče, ki je na dnu jaška, je treba omogočiti transport izkopanega materiala, dostavo gradbenega materiala, prevažanje osebja, zračenje, odvodnjavanje in oskrbo z energijo, pri tem pa predvsem poskrbeti za varno izvajanje vseh faz dela.

Idejni projekt ter vsa inženirska, projektantska in gradbena dela, povezana z izgradnjo tega jaška, so opravili znotraj skupine Premogovnik Velenje. Končna globina jaška, ki je z rudarskim projektom predvidena na 505 metrih, bo po časovnem načrtu projekta dosežena marca 2015.

Novi jašek je grajen po najsodobnejših standardih in bo po navedbah iz družbe omogočal učinkovit transport premoga vse do konca življenjske dobe premogovnika.

Pomenil bo veliko racionalizacijo proizvodnega procesa pridobivanja premoga, saj se bo izboljšala zanesljivost obratovanja glavnega izvoza premoga, zmanjšali se bodo škodljivi vplivi na okolje, objekti bodo umeščeni znotraj industrijske cone, predvsem pa bodo nižji stroški obratovanja, še pravijo v premogovniku Velenje.