Stanovalci blokov Tabor 6, 7 in 8 so jezni na Mestno občino Ljubljana, ki je po tem, ko je uredila cesto, ki vodi do hotela Park, del omenjene poti zaprla z dvižnimi stebrički in na tistem delu stanovalcem onemogočila parkiranje. Ker je velik del omenjenih parkirnih mest zaseden z avtomobili s tujimi registrskimi tablicami, razburjeni sosedje domnevajo, da je občina parkirna mesta dala omenjenemu hotelu.

Na mestnem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so potrdili, da so del na novo zarisanih in oštevilčenih parkirnih mest namenili gostom hotela Park, preostala pa uporabljajo obiskovalci doma upokojencev Tabor. Pojasnili so, da je bila predhodna prometna ureditev neustrezna, ker je neurejeno parkiranje kazilo okolico, avtomobili na Vidovdanski pa so ovirali pešce in kolesarje. Gosti hotela Park so namreč do zdaj večinoma parkirali na podaljšku Vidovdanske ceste, ki je bila deloma urejena kot ploščad. Obiskovalci doma upokojencev pa so do nedavna parkirali na šestih parkirnih mestih doma in v delu bližnjega parka Tabor, kar je bilo nedopustno, so zatrdili na mestni občini.

Hotel in dom upokojencev občini izjemoma ne plačujeta uporabe teh parkirnih mest, so dejali na oddelku za gospodarske dejavnosti. Občina jim brezplačno parkiranje na omenjenih parkirnih mestih dovoli le zato, ker sta hotel in dom upokojencev odstopila dela svojih zemljišč, da je občina na njih uredila javne površine.

Stanovalci pa so jezni, ker ne morejo več parkirati v svoji ulici in ker si podžupan Janez Koželj, ki stanuje v bližnjem bloku, »ni vzel niti pet minut časa, da bi nam pojasnil, kaj nam z županom Jankovićem pripravljata, čeprav je obljubil sestanek s stanovalci«. Na koncu se sicer nihče z občine ni sestal s stanovalci. Ti domnevajo, da zato, ker so se na občini zavedali hudega odpora tamkajšnjih prebivalcev.

Na mestni občini so zatrdili, da so stanovalce o spremembi prometnega položaja na Taboru obvestili že julija in pozneje še z objavo na svoji spletni strani, zato po njihovem mnenju pritoževanje stanovalcev ni utemeljeno. Poudarili so, da stanovalci še vedno lahko – in tako bo tudi v prihodnje – parkirajo na odseku ceste Tabor med hišnim naslovom Tabor 6 in Rozmanovo ulico. Edina razlika je ta, da ne bodo mogli več parkirati »točno pod oknom«, so poudarili na mestnem oddelku za promet. Dodali so še, da so stanovalci v preteklosti večinoma parkirali v garažah na dvorišču bloka in da se jih je le malo odločalo za parkiranje na javnih površinah na podlagi dovolilnice.

Občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet v prihodnosti obljublja nova parkirna mesta na območju Tabora. Povedali so, da bodo v naslednjem koraku parkirna mesta zarisali v podaljšku Slomškove ulice na severni strani parka Tabor. Na okoliških cestah pa bodo kmalu uvedli enosmerni promet, s katerim bo občina pridobila dodatna parkirna mesta. Parkiranje na teh ulicah bo sicer plačljivo, so dejali na občini, a stanovalci bodo lahko na teh parkirnih mestih parkirali neomejeno, če bodo pridobili parkirno dovolilnico mestne občine.