Stečajni upravitelj družbe S1, ki je lastnica gradbene jame pri nekdanji stolpnici SCT na Bavarskem dvoru, bo do 12. oktobra letos zbiral nezavezujoče ponudbe za nakup gradbenega zemljišča z izkopano gradbeno jamo, pravnomočnim gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo za izvedbo.

Spomnimo, da je stečajni upravitelj Bojan Klenovšek poskušal prodati zemljišče, na katerem je družba S1 nameravala zgraditi stolpnico, že dvakrat – enkrat z zbiranjem zavezujočih ponudb in enkrat z javno dražbo. Pri obeh poskusih prodaje pa ni prejel niti ene ponudbe, čeprav je v drugem poskusu izhodiščno vrednost znižal za skoraj 1,7 milijona, na 3,9 milijona evrov. Zaradi takšnega rezultata je sodišče, pred katerim poteka stečajni postopek S1, dovolilo izvedbo nezavezujočega zbiranja ponudb, saj je ocenilo, da bi Klenovšek na podlagi povpraševanja lahko ugotovil, koliko je realna vrednost nepremičnin na trgu.

Klenovšek si tokrat obeta ponudbe, tudi tujih investitorjev. Povedal je, da bodo po pregledu prejetih ponudb ponudnike povabili na pogajanja in poskušali pridobiti najvišjo možno ceno. Ko bodo na pogajanjih prišli do najvišje cene, bo Klenovšek moral pred prodajo zemljišča pridobiti še soglasje ločitvenih upnikov in upniškega odbora, ki se morajo strinjati s prodajno ceno.

K lažji prodaji pa bo po Klenovškovem mnenju lahko pomagala tudi odločitev Mestne občine Ljubljana, da pripravi spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje, ker leži zemljišče propadle družbe S1. Občina bo namreč v prihodnjih mesecih prostorski akt spremenila tako, da bo dovoljena etapna gradnja.

Na oddelku za urejanje prostora so pojasnili, da bo spremenjen prostorski načrt v prvi fazi dopuščal le gradnjo kletnih etaž in ureditev javne površine nad njo, s čimer bi potencialni kupec oziroma investitor končno zaprl gradbeno jamo, ki zija že več let. Preostanek objekta bi po spremembi podrobnega prostorskega načrta investitor dokončal, ko bi imel dovolj denarja. Po Klenovškovem mnenju bi sprememba prostorskega načrta in prodaja zemljišča najracionalneje in najceneje prispevala k sanaciji te gradbene jame v središču mesta.