Tudi pričakovanja za podjetniški sektor so visoka, celo najvišja od aprila 2010, saj kar 64 odstotkov upravljalcev pričakuje konsolidirano rast dobičkov v prihodnjih 12 mesecih. Nekoliko manj kot polovica jih meni, da bo rast evropskega podjetniškega sektorja dvomestna. Optimističnim pričakovanjem je sledila tudi alokacija sredstev, saj ima kar 17 odstotkov vseh anketirancev v svojih portfeljih evropsko regijo naduteženo, kar je največ od začetka leta 2008. Še vedno pa alokacija naložb v evropsko regijo zaostaja za ZDA. Sprememba v geografski alokaciji sredstev se je seveda odrazila tudi v tečajih, evropske delniške naložbe so tako eden izmed najboljših naložbenih razredov v zadnjih dveh mesecih.

Ključno makroekonomsko tveganje ostaja bojazen glede zniževanje rasti kitajskega gospodarstva ter bojazen pred zlomom cen surovin, so se pa takšna pričakovanja glede na pretekli mesec nekoliko znižala. Nepričakovano se je okrepila bojazen glede evropske dolžniške krize, tako javnega dolga kot tudi bančnega sektorja, večina anketirancev pa vidi rešitev v višji rasti evropskega gospodarstva ter ukrepih Evropske centralne banke. Najbolj naduteženi sektorji so industrijski, zavarovalniški, tehnološki in bančni sektor, medtem ko najbolj poduteženi sektorji ostajajo sektorji javne oskrbe, nepremičnin, surovin ter gradbeništva. Največjo mesečno rast v alokaciji beleži bančni sektor, ki je iz precejšnje poduteženosti ta mesec po dolgem času nadutežen sektor.