Bugarinova je bila namreč v ZD zaposlena le nekaj mesecev, od aprila, pa še to le za polovični delovni čas. Vendar so bili odnosi med njo in zaposlenimi že od vsega začetka zelo slabi. Kot smo pisali v Dnevniku, je sodu izbil dno dogodek, zaradi katerega bi v Laškem zadnjo julijsko nedeljo skoraj ostali brez dežurnega zdravnika. Direktorica je namreč zdravniku, ki je opravljal dežurstva le po pogodbi, to prekinila in spisala novo, ki bi veljala tudi za nazaj, s čimer se zdravnik ni strinjal in je po posvetu z odvetnikom tudi ni podpisal. Zato, da v Laškem niso ostali brez dežurnega, so zaplet rešili zaposleni zdravniki, ki so si dežurstvo po urah solidarno razdelili med seboj. Bugarinova v svojem pisnem zagovoru, ki so ga od nje terjali člani sveta, neuradno, ni odgovorila na očitke zaposlenih, češ da posega v organizacijo dela, kar bi lahko imelo škodljive posledice za paciente, niti ni pojasnila okoliščin svojih ravnanj, ki so privedle do zelo zaostrenih odnosov. Namesto tega je prst usmerila v prejšnje vodstvo in naštevala nepravilnosti, ki naj bi jih odkrila v času svojega vodenja. Bo pa poslovanje ZD Laško pod drobnogled vzelo tudi računsko sodišče, ki je že sprejelo sklep o revidiranju lanskega poslovanja.

Direktorica: »Očitki so znanstvena fantastika«

»Preveč sem bila radovedna in po naključju naletela na številne nepravilnosti, ki dejansko ogrožajo poslovanje ZD in kratijo pravice pacientom. Ko sem začela brskati še bolj, sem odkrila še več nepravilnosti. Očitno pa člani sveta menijo, da sem brskala in odkrila preveč, zato so mi zagrozili že, ko sem opozorila na prvo nepravilnost,« je Bugarinova za Dnevnik komentirala dogajanje in svojo razrešitev z mesta direktorice. Kot je še dejala, se je denar v ZD v preteklosti porabljal zelo neracionalno. »Upam, da bo revizija računskega sodišča moje navedbe potrdila,« je še dejala. Bugarinova vztraja, da obtožbe na njen račun nimajo osnove. »Pravzaprav so vsi očitki čista znanstvena fantastika. Za odločitve prejšnjega vodstva se ne bom zagovarjala, vem pa, da sem sama od nastopa položaja poslovala pozitivno in da so imeli zdravniki ter drugi zaposleni vse, kar so potrebovali za nemoteno delo,« je še zatrdila. Vendar, kot zatrjujejo naši viri, je poslovanje lahko bilo pozitivno, saj zadnje tri mesece v hišo ni bilo skoraj nobenega računa. To pa zato, ker direktorica ni dovolila niti osnovnih servisnih opravil na reševalnih vozilih, kaj šele, da bi zanje nabavili kakšen potreben rezervni del ali zamenjali dotrajane gume. In to na reševalnih vozilih, s katerimi rešujejo življenja ljudi in morajo biti v vsakem trenutku brezhibna. »Ko sem prišla v ZD, smo morali najemati posojila za redno izplačilo plač, saj je bilo na računu 14.000 evrov minusa. In namesto da bi prejšnje vodstvo denar investiralo v tako zelo potrebno opremo za zagotavljanje osnovnih zdravstvenih storitev, so nabavili ultrazvok, vreden 20.000 evrov, ki ga danes ne uporablja nihče, ker hkrati s tem niso sklenili pogodb s tistimi, ki bi opravljali kardiološke preiskave. Za ta denar bi lahko kupili veliko več bolj nujne medicinske opreme, med drugim laboratorijski hladilnik, v katerem se vsak trenutek hranijo zdravila in preparati za izvajanje laboratorijskih preiskav v vrednosti 6000 evrov. A so ta podatek člani sveta gladko prezrli,« je še dejala Bugarinova, ki se bo na razrešitev pritožila. Sicer pa bodo njeno razrešnico morali potrditi tudi laški svetniki. Ti bodo najverjetneje za vodenje ZD nato imenovali vršilca dolžnosti. In počakali, kaj bo prinesel novi zakon, ki ga pripravljajo na ministrstvu za zdravje. Kot je znano, naj bi se nekateri manjši zdravstveni domovi v prihodnje tudi združevali in tako v Laškem samostojnega vodstva morda niti ne bodo več potrebovali.