1. september 1939 – 74 let od zahrbtnega napada poljske soldateske na nemško radijsko postajo Sender Glewitz; začetek druge svetovne vojne; spominska slovesnost.

2. september 1192 – 821 let od konca tretje križarske vojne, po kateri je Jeruzalem ostal v rokah nevernikov; komemoracija.

3. september 1943 – 70 let od agresije anglo-ameriških zaveznikov na Kraljevino Italijo; izkrcanje zaveznikov na italijanskem škornju; komemoracija.

4. september 1970 – 43 let od komunističnega udara v Čilu, Salvador Allende postavljen za predsednika države; komemoracija.

8. september 1943 – 70-letnica premirja iz Cassibila; kapitulacija Italije; spominska slovesnost.

11. september 1973 – 40-letnica svobodne gospodarske pobude v Čilu; general Pinochet ob podpori oboroženih sil in čilskih domoljubov prevzame vodenje države; proslava.

14. september 1812 – 201. obletnica zloma ruske carske armade; general Napoleon zmagovito vkoraka v Moskvo; proslava.

14. september 1959 – 54 let, odkar je komunistično, t. i. »vesoljsko plovilo« treščilo na Luno; proslava.

24. september 1943 – 70-letnica ustanovitve Slovenske domobranske legije; spominska slovesnost.

27. september 1940 – 73 let od sklenitve prve globalne obrambne zveze; podpis trojnega pakta med Nemčijo, Italijo in Japonsko, proslava.

30. september 1943 – 70-letnica ustanovitve Slovenskega domobranstva; proslava.

5. oktober 1908 – 95 let od priključitve Bosne in Hercegovine Avstro-Ogrski; proslava.

7. oktober 1571 – 442 let od prve krščanske pomorske zmage nad Turki; pomorska bitka pri Lepantu; proslava.

12. oktober 1492 – 521-letnica odkritja svobodne pomorske poti v Indijo, Kolumb pristane na Karibskem otočju; proslava.

13. november 1560 – 453-letnica rojstva ljubljanskega škofa Tomaža Hrena; proslava.

21. november 1916 – 97-letnica smrti cesarja Franca Jožefa; komemoracija.

2. december 1848 – 165-letnica kronanja Franca Jožefa za našega cesarja; proslava.

5. december 1484 – 529 let od začetka lova na čarovnice; papež Inocenc VIII. izda bulo Summis desiderantes; proslava.

7. december 1941 – 72 let od vzpostavitve japonske premoči na Pacifiku, napada na Pearl Harbour; proslava.

18. december 1863 – 150-letnica rojstva avstrijskega prestolonaslednika Ferdinan-da; preminil v Sarajevu 28. junija 1914; komemoracija.