Več različnih virov nam je potrdilo, da je včeraj na zavodu za gradbeništvo v Ljubljani potekal sestanek med vpletenimi v projekt gradnje kanalizacije v porečju zgornje Drave, v katerem sodeluje pet koroških občin, in sicer Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Selnica ob Dravi. Projekt je vreden kar 37 milijonov evrov, velik del denarja pa naj bi dobile občine po zaključku povrnjen iz kohezijskih skladov EU.

Da sestanek, ki ga je sklicalo murskosoboško gradbeno podjetje Pomgrad, ki je podizvajalec del v projektu, bo, nam je že pred dobrim tednom povedal župan Mute Boris Kralj. Vendar včeraj nihče od udeleženih po sestanku ni hotel razkriti, kaj so se dogovorili. Kot smo v Dnevniku že poročali, se je zapletlo potem, ko so na inšpektoratu za gradbeništvo prejeli ovadbo, v kateri so anonimneži opozorili na domnevno neustrezne cevi in jaške, ki naj bi jih na območju občine Muta v zemljo vgrajevalo podjetje Pomgrad, podizvajalec glavnega izvajalca del, podjetja Riko. Na občini Muta, kjer se bojijo, da bi drag projekt močno obremenil tudi občane, so zato tudi sami naročili analizo vgrajenih cevi in jaškov. Poročilo so pripravili na zavodu za gradbeništvo, iz njega pa je bilo mogoče razbrati, da so cevi sicer ustrezne, čeprav predimenzionirane, povsem drugače pa je s kanalizacijskimi jaški z lito mundo, ki naj ne bi bili skladni s slovenskimi predpisi. Kar 25 jaškom je namreč že poteklo slovensko tehnično soglasje, nekakšen certifikat, brez katerega jih v zemljo ne bi smeli vgraditi, poleg tega pa naj bi bili jaški večinoma izdelani iz polietilena in ne čistega polipropilena.

Jaške je podjetju Pomgrad dobavilo podjetje Piskar MP iz Mengša, ki je od aprila letos v stečaju, njihov pravni naslednik pa naj bi bilo podjetje Mapi pipe. Na ugotovitve zavoda se je oprla tudi gradbena inšpektorica, ki je zato izvajalcu, podjetju Riko, in podizvajalcu, podjetju Pomgrad, z odločbo naložila, da domnevno neustrezne jaške do 31. avgusta odstranijo iz zemlje in jih nadomestijo z ustreznimi. Ker rok za to poteče že čez nekaj dni, jaške pa po naših informacijah doslej ni izkopal še nihče, smo se tudi na inšpektoratu pozanimali, ali lahko pričakujemo kakšen preobrat. Vendar so na inšpektoratu neomajni in so nam že pred časom pojasnili, da gradbeni proizvod, ki nima potrjene ustrezne listine o skladnosti, pač ne more biti vgrajen. In da izvršitve odločbe ne zadrži niti morebitna pritožba vpletenih. Tako Riko kot Pomgrad sta se namreč zoper izdano odločbo pritožila. Kot rečeno, zaradi dogovora, da vpleteni ne komentirajo sestanka, ni znano, kaj so se na njem dogovorili, zagotovo pa bodo sklepe morali posredovati do konca tedna, ko se izteče tudi rok za odstranitev neustreznih jaškov.