Za predlog, da se zaradi ugotovljenih nepravilnosti sproži postopke z naznanitvijo domnevnih kaznivih dejanj zlorabe uradnega položaja in pravic ter oškodovanja javnih sredstev, so se na Mestni občini Maribor (MOM) odločili na osnovi končnega poročila o opravljeni izredni reviziji pravilnosti poslovanja javnega zavoda Maribor 2012 za leto 2012 in del leta 2013. Za nepravilnosti bi v primeru ovadbe odgovarjala generalna direktorica zavoda v likvidaciji Suzana Žilič Fišer, razen če bi se izkazalo, da je pooblastila pri konkretnih primerih prenesla na drugo osebo, kot so nam potrdili iz MOM.

Suzana Žilič Fišer nam je včeraj povedala: »Revizijskega poročila nimam. Sredi leta smo dobili osnutek, na katerega smo podali pripombe, glede katerih se je revizorka strinjala. Upam, da so zaključki revizije korektni in pošteni ter upoštevajo vse pripombe različnih strokovnih služb in pravnih mnenj, ki so bile podane s strani zavoda.« Programski direktor zavoda v likvidaciji Mitja Čander prav tako pravi, da s končnim poročilom ni seznanjen, vendar misli, da se v nobeni točki ne dotika eksplicitno programskega dela. »Mislim, da smo se vsi skupaj trudili, da bi delali čim bolj transparentno. Žalostno je, da se to razpleta na tak način.«

Nepravilnosti pri sodelavcih, naročanju in naročilnicah

Občina je na osnovi revizije identificirala tri področja, na katerih je prišlo do težjih kršitev: javno naročanje, sklenitev podjemnih pogodb brez predhodnega soglasja MOM, kljub predhodno podanemu nesoglasju k sklenitvi novih delovnih razmerij oziroma podaljšanju obstoječih, ter področje izdajanja naročilnic. Župan Andrej Fištravec je ob prevzemu županske funkcije zavod Maribor 2012 pozval k takojšni racionalizaciji projekta in opozoril, da pričakujejo prihranek v vrednosti pol milijona evrov, saj je bilo ugotovljeno, da ne obstajajo potrebe po tako širokem angažmaju redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev. »Novim potrebam zavoda za dodatne štiri zaposlitve kot ustanovitelj nismo izdali soglasja. Kljub našemu pozivu je sredi maja pri projektu zaključevanja dela zavoda še vedno delalo 28 oseb,« je prejšnji mesec na naše poizvedovanje na temo zapiranja zavoda odgovarjal županov svetovalec Gregor Kosi.

Ugotavljanje odgovornosti nikomur ne diši

Vendar pa ugotavljanje odgovornosti, kot kaže, ne bo potekalo, kot so si na občini zamislili. Likvidacijski upravitelj javnega zavoda Sašo Drobnak, ki je bivši vodja njegove pravne službe, na namero MOM odgovarja, da likvidacijski upravitelj nima pristojnosti za ugotavljanje kazenske, materialne ali druge odgovornosti nosilcev javnih pooblastil in funkcij. »Brez dvoma pa je nabor teh in vseh drugih ukrepov na voljo zlasti tistim organom ustanovitelja javnega zavoda Maribor 2012, ki so v preteklosti opravili imenovanja poslovodnih oseb, katerih delo se zdaj obravnava.« Znano je, da sta pozitivno mnenje na kandidaturo Suzane Žilič Fišer za generalno direktorico podala programski svet in svet zavoda EPK, mestni svet pa jo je formalno potrdil.

Direktor mestne uprave Marko Žula na odziv likvidacijskega upravitelja odgovarja: »Takšnega odgovora na MOM ne moremo jemati resno. Likvidacijski upravitelj je ta trenutek odgovorna oseba in zastopa zavod v likvidaciji. Če je kdo pristojen za to, kar smo mu naložili, je to on. MOM bo v primeru, da svojih dolžnosti ne bo opravil, premislila o zamenjavi likvidacijskega upravitelja.« Za vsebinsko razrešitev vprašanj, ki jih odpira revizijsko poročilo, bi morala MOM po mnenju Drobnaka najprej pridobiti stališča svojih strokovnih služb, po potrebi pa tudi zunanjih pravnih strokovnjakov. »Bojim se, da lahko stališče MOM brez takšne vsebinske razprave služi predvsem preusmerjanju politične odgovornosti stran od dejanskih nosilcev odločanja,« zaključuje.