Dejanje, zrelo za kazenski pregon, naj bi predstavljala neposredno pred lokalnimi volitvami leta 2010 sklenjena koalicijska pogodba med Muhičevo Zvezo za Dolenjsko in novomeškim odborom SLS pod vodstvom Alojza Turka, v kateri sta podpisnika natančno zapisala, katere vidne položaje v občinskih javnih zavodih, kot so Zdravstveni dom Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, ter v komunalni dejavnosti bi po Muhičevi izvolitvi za župana zasedli kadri novomeške Slovenske ljudske stranke.

»Stranki se zavezujeta, da bosta v medsebojnem dogovoru razrešili kadrovsko situacijo za dr. J. F. (članica novomeške SLS Jožica Fabjan, op. p.) najmanj za delovno mesto, ki ga je zasedala v letu do 2004. /.../ Kot možna delovna mesta se predlagajo mesta v občinskih javnih zavodih, kot so Zdravstveni dom Novo mesto, Kulturni center Janeza Trdine Novo mesto in Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto.« To je bil le eden izmed členov v koalicijski pogodbi, ki sta jo sklenila Muhič in Turk.

Oba sta po objavi sporne pogodbe konec leta 2012 sicer zatrjevala, da ta ni bila nikoli verificirana in je torej brezpredmetna, vendar so kljub temu zaradi suma izvajanja politične korupcije zadevo pod drobnogled vzeli v komisiji za preprečevanje korupcije, kazensko ovadbo pa so nekaj mesecev po tem, kot rečeno, na tamkajšnje tožilstvo podali tudi novomeški kriminalisti.

Na novomeškem okrožnem tožilstvu so nam prejem ovadbe včeraj potrdili, odgovora, kdaj bo zadeva zrela za morebitno obravnavo na sodišču, pa nam zaradi odsotnosti tožilke, ki je na dopustu, niso mogli posredovati. Na dopustu je te dni tudi ovadeni Muhič.

V komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so se spornega primera lotili takoj, ko so bili nanj opozorjeni. V predhodnem postopku so našli tudi razloge za sum, da takšno ravnanje vsebuje znake kaznivega dejanja, za katero se storilca preganja po uradni dolžnosti, ter v tem smislu že decembra lani tudi sodelovali s policijo, vendar so zaradi interesov predkazenskega oziroma kazenskega postopka postopek prekinili.

»Sicer pa je stališče oziroma mnenje komisije, da takšni dogovori o zaposlovanju za nepolitične funkcije v nepolitične organe in njihova telesa pomenijo nedopusten sistematičen klientelizem pri kadrovanju v javnem sektorju, na kar je KPK opozorila tudi v svoji zadnji oceni stanja za leto 2013, ki je bila posredovana državnemu zboru. Zaposlitve v občinski upravi, javnih podjetjih in podjetjih v občinski lasti morajo biti izvedene nepristransko, transparentno, odločitve za zaposlitev pa morajo sprejeti pristojni organi delodajalca po predpisanem postopku, kar vnaprejšnje dogovarjanje in obljubljanje v obliki zavez v koalicijskih dogovorih in pogodbah zagotovo ni,« nam je pojasnila Polona Osrajnik iz protikorupcijske komisije. V KPK pravijo, da bodo v primeru, če zadeva pred pravosodnimi organi ne bo končana v razumnem roku, postopek nadaljevali sami ter ga sklenili z ustreznimi ugotovitvami.