Prav v teh dneh pa se začenjajo gradbena dela za celovito energetsko sanacijo enote vrtca Najdihojca, ki jo bodo zaradi tega danes zaprli. »Vsi otroci iz enote Najdihojca bodo preseljeni v bližnjo enoto Čebelica na Podnu, otroci prvega starostnega obdobja pa v sosednjo enoto Biba oziroma na Bukovico,« je razložil Jernej Tavčar z občine Škofja Loka. Občina Škofja Loka je na javnem razpisu ministrstva za infrastrukturo in prostor za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti za energetsko sanacijo vrtcev Najdihojca in Pedenjped ter podružnično OŠ Reteče prejela skupno skoraj 410.000 evrov nepovratnih sredstev. S podjetjem Jelovica Hiše so že podpisali pogodbo za sanacijo Najdihojce v višini 384.000 evrov, za katero bo država prispevala dobro polovico. Gradbena dela bodo potekala do oktobra. pk