Za vse je bilo tudi dovolj planinskega sira in skute s planin Kuhinja, Zaprikraj in Zaslap, na svoj račun pa so prišl itudi najmlajši za katere so pripravili posebno delavnico.