Vodooskrba na območju nekdanje občine Domžale je z izjemo občine Mengeš povsod dobro urejena. Težav s pitno vodo ne bi imeli niti ob dolgotrajnejši suši, ki bi se razpotegnila v jesen, je prepričana svetovalka za odnose z javnostmi na domžalski občini Jana Goropečnik. Dodaja, da so jim zadostne vodne zaloge zagotovile obilne jesenske in spomladanske padavine, dolgotrajna zima z obiljem snega, po drugi strani pa jim gre na roke tudi ugodna geografska lega, saj leži območje v »naročju« Kamniških Alp, kjer se skozi vse leto topi sneg, ki polni podzemne zaloge vode.

V občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče vodovodno omrežje upravlja Javno komunalno podjetje Prodnik, kjer potrjujejo, da so splošne omejitve porabe pitne vode na njihovem območju pozabljena preteklost. »Lahko bi prišlo kvečjemu do delnih omejitev (pranje avtomobilov, zalivanje vrtov, polnjenje bazenov) v vzhodnem delu občine Domžale ter občinah Lukovica in Moravče,« pojasnjuje predstavnica za odnose z javnostmi v podjetju Lea Bernot in dodaja, da na manjšem delu tega območja, kjer pa vodooskrba le še ni povsem ustrezna, intervenira z dovažanjem pitne vode gasilska služba.

Klorirajo vodo izpod Krvavca

V občini Mengeš, kjer se s pitno vodo oskrbujejo iz vodnega vira »Izviri pod Krvavcem«, ki leži na območju občine Cerklje in je od občine Mengeš oddaljen približno 12 kilometrov, občani trenutno pijejo močno klorirano vodo, ki po kloru tudi zaudarja. Vodo iz tega vira, katerega izdatnost se je zaradi suše tudi letos močno zmanjšala, klorirajo ob vsaki suši, povedo na Prodniku in pojasnijo, da ta vodni sistem, ki je v upravljanju Komunale Kranj, dezifincirajo s plinskim klorom, kakovost vode pa redno nadzira Zavod za zdravstveno varstvo iz Kranja.

Drugače je z vodnima viroma črpališča na Mengeškem polju in Kolovec, iz katerih se oskrbuje 96 odstotkov prebivalcev domžalske občine – sta namreč tako po količini kot kakovosti dobra. Z obnovo in povečanjem zmogljivosti vodovodnega sistema so namreč v zadnjih 15 letih omogočili normalno oskrbo tudi na območjih, kjer so bile prej težave kronične. To velja predvsem za južni del občine – Ihan in Dragomelj ter severni del – Radomlje, Homec, Preserje, Rova in Kolovec. Težav s pitno vodo nimajo niti prebivalci Trzina, ki prav tako pijejo vodo iz črpališč na Mengeškem polju.

Približno štiri odstotke uporabnikov v občini Domžale se s pitno vodo oskrbuje iz vodovodnega sistema Črni graben iz občine Lukovica, ki pa je občutljiv za sušne razmere, vendar zgolj količinsko in ne tudi kakovostno. Gre za naselja Krtina, Gorjuša, Studenec, Rača, Brezje, Škocjan, Žeje, Sv. Trojica, Račni vrh, Laze, Krumperk, Brezovica, Zalog pod Trojico, Dobovlje in Kokošnje. So pa občine Domžale, Lukovica in Moravče z investicijo v nov, zmogljiv vodohran v Žirovšah stanje že znatno izboljšale, pojasnjujejo na Prodniku.

Rešitve tudi za Mengeš

Direktor podjetja Prodnik Marko Fatur napoveduje, da tudi Mengšanom kmalu ne bo več treba piti klorirane vode, saj občine Kamnik, Domžale, Mengeš, Trzin in Moravče sodelujejo v projektu Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik, ki bo delno sofinanciran iz kohezijskih sredstev. »Za povečanje varnosti in kakovosti oskrbe v občini Mengeš je še v tem letu predvidena izgradnja povezovalnega cevovoda do skupnih črpališč vode na Mengeškem polju, iz katerih se že oskrbujeta občina Trzin in pretežni del občine Domžale. Gradbeno dovoljenje za ta povezovalni cevovod je že pridobljeno,« našteva Fatur in dodaja, da naj bi bila gradnja končana najkasneje do konca prihodnjega leta. »Takrat bodo tudi Mengšani pili enako kakovostno vodo kot uporabniki v Domžalah in Trzinu,« zagotavlja in obljublja, da s priključitvijo na ta sistem voda tudi v občini Mengeš ne bo več klorirana.

Občina Lukovica se s pitno vodo oskrbuje zvečine iz vodovodnega sistema Črni graben, ki pa je odvisen od padavinske vode in bi bile zato ob dolgotrajni suši delne omejitve porabe vode tam potrebne. Občina Moravče se s pitno vodo oskrbuje pretežno iz lastnih vodnih virov, v manjšem obsegu pa iz vodovodnega sistema Črni graben. Dva od treh vodnih virov (Dešen in Podoreh) sta prav tako občutljiva za pomanjkanje padavinske vode, a zgolj količinsko.