Čeprav na ministrstvu zatrjujejo, da odločitev o ukinitvi bivalnih enot v Sodražici in Predstrugah še ni bila sprejeta in da jo bo sprejel svet zavoda, ki »pa zadevo še preučuje«, tudi zaposleni, ki nočejo biti imenovani, odgovarjajo, da to ni res. »Mi ne odločamo. Na zadnjem sestanku sveta zavoda so nas predstavniki ministrstva seznanili, da se bo zavod Prizma Ponikve ukinil oziroma priključil k Domu upokojencev Ptuj,« je povedal član sveta Jože Zakrajšek. Vršilka dolžnosti direktorice zavoda Prizma Ponikve Kristina Dokl, ki je funkcijo zasedla po odstopu Mateje Naglič (ta je nepreklicno odstopila po zgolj petih mesecih vodenja) in je obenem direktorica Doma upokojencev Ptuj, je pred dnevi na vprašanje, zakaj zapirajo enoti v Sodražici in Predstrugah, v Ponikvam oddaljenem Mengšu pa ne, skopo odgovorila: »Svet zavoda je sprejel odločitev za dve enoti, za Sodražico in Predstruge«. 

Glavni razlog za načrtovano selitev triindvajsetih stanovalcev iz dislociranih enot v Sodražici in Predstrugah je zmanjševanje stroškov, saj ima državni zavod milijon evrov velik dolg. Stanovalce naj bi preselili v Ponikve, kjer imajo nekaj prostih zmogljivosti. Maja lani so namreč v Ponikvah odprli novi del zavoda s petinštiridesetimi posteljami, tudi zaradi njegove gradnje pa naj bi se začele finančne težave zavoda.

A za triindvajset stanovalcev obstaja še druga možnost. Sodraški župan Blaž Milavec, ki poudarja, da se oskrbovanci tamkajšnje enote zaradi dobrega odziva krajanov in bližine sorodnikov izredno dobro počutijo, razkriva: »Trudimo se, da bi enoto vključili pod okrilje drugega zavoda in bi stanovalci ostali v Sodražici. Navsezadnje je čisto vseeno, pod kateri zavod sodijo, da se le dobro počutijo in ostanejo tu.« Stanovalci omenjenih enot socialnovarstvenega zavoda so namreč podpisali stalne pogodbe za bivanje v Predstrugah oziroma Sodražici in sami odločajo o tem, kje bodo živeli. Da je »vsaka preselitev stresna za stanovalce in jim sprememba okolja lahko povzroča nove težave«, pa priznavajo tudi na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.