Solidna rast delniških trgov v zadnjih letih in napovedani umik likvidnosti s trga sprožata ugibanja o napihovanju finančnih balonov. Pri tem moramo biti previdni, saj ugotovimo, da pesimisti radi napovedujejo balone tako na delnicah kot obveznicah, surovinah, žlahtnih kovinah ipd. Torej kaj investitorjem sploh še ostane kot alternativa? Denar (ali instrumenti denarnega trga) že ne, saj zgodovina kaže, da so bila obdobja, ko je bil denar najboljša naložba zelo redka, pa še ta so trajala le nekaj mesecev. Dejstvo je torej, da hkratnega pesimizma na vseh kapitalskih trgih ne moremo pričakovati z veliko verjetnostjo. V okolju pričakovanega gospodarskega okrevanja je bolj verjetno, da bodo investitorji vsaj srednjeročno še naprej sprejemali večja tveganja in iskali naložbe s pričakovano višjimi donosi, kar še posebej pozitivno vpliva na delniške trge. Umik likvidnosti pa bo nedvomno privedel do večjih kratkoročnih borznih nihanj.