Navzoči na seji, ki se je je udeležil tudi kmetijski minister Dejan Židan, so soglašali, da se lahko izračun katastrskega dohodka za prihodnje leto podpre le ob pogoju, da se v primerjavi z letošnjim letom ne zviša za več kot deset odstotkov. Hkrati je svet ugotovil, da se lahko katastrski dohodek tudi v naslednjih letih na posamezno kmetijo dvigne za največ deset odstotkov.

Svet je pri tem ugotovil, da je pri izračunu katastrskega dohodka še vedno veliko pomanjkljivosti, da so novi izračuni za nekatere vrste rabe prinesli tudi večkratno zvišanje katastrskega dohodka, kmetijstvo pa je ob vsem tem v težkem položaju zaradi naravnih nesreč.

Zato člani sveta predlagajo, naj se nadaljuje strokovno delo s ciljem bolj pravičnih izračunov, tako da se pri tem uporabijo bolj kakovostni podatki, ponovno pregleda metodologija in po potrebi predlagajo ustrezne spremembe zakona.