Na Inštitutu za varovanje zdravja RS (IVZ) so skupaj z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo in organizatorjem prireditve, Košarkarsko zvezo Slovenije, pripravili zloženko s splošnimi informacijami in nasveti za tuje in domače obiskovalce košarkarskega evropskega prvenstva. Gre za pomemben prispevek Slovenije pri obvladovanju in preprečevanju nalezljivih bolezni, kar sta s sodelovanjem pri pripravi zloženke in prevodom v angleški jezik potrdili tudi najvišji zdravstveni inštituciji na svetu - Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Zloženko so omenjene organizacije, ustanove in tudi organizator prireditve že objavili na svojih spletnih straneh in je na voljo vsem udeležencem EP.

Zloženka je na voljo v slovenskem in angleškem jeziku:

-slovenska različica

-zloženka v angleškem jeziku

Na osnovi izkušenj, dobrega sistema spremljanja nalezljivih bolezni doma in po svetu ter ustrezne ocene tveganja je mogoče preprečiti večje pojavljanje nalezljivih bolezni in izbruhov na takšnih prireditvah. »Pravočasno načrtovanje in priprava operativnih načrtov za delovanje ob množičnih prireditvah omogoča vzpostavitev sodelovanja že pred prireditvijo in usklajeno delovanje vseh služb. Zato smo se na IVZ in strokovnjaki območnih zavodov za zdravstveno varstvo povezali z uradno zdravstveno službo prireditve ter skupaj pripravili ustrezna zdravstvena navodila in priporočila za vse sodelujoče ekipe,« je povedala Nuška Čakš Jager z IVZ.

Uradna zdravstvena služba evropskega prvenstva je na osnovi epidemiološke situacije doma, v Evropi in v Svetu pripravila oceno tveganja za nalezljive bolezni in naredila načrt delovanja in sodelovanja epidemiološke službe v času prvenstva. »Identificirana področja nalezljivih bolezni, ki bi lahko predstavljala tveganje za zdravje ljudi ob tem dogodku, so izbruhi črevesnih bolezni, akutnih respiratornih bolezni, meningokokne invazivne bolezni, ošpic in legionarske bolezni,« pravi Čakš-Jagerjeva.

V sodelovanju z Zdravstvenim inšpektoratom RS, uradnimi ponudniki hrane za to prireditev ter z upravljavci nastanitvenih in prireditvenih prostorov pa se že nekaj časa izvajajo ustrezne preventivne aktivnosti.

»Ob vseh preventivnih dejavnostih pa je pomembno, da vsi udeleženci prireditve spoštujejo priporočila, ki zmanjšujejo tveganja za zdravje ljudi - tako ponudniki hrane s spoštovanjem postopkov o pravilni pripravi in rokovanju s hrano ter vodo kot tudi vsak posamezni udeleženec s spoštovanjem osnovnih pravil osebne higiene in spoštovanjem priporočil preventivnega obnašanja na vseh področjih, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje,« je še opozorila Nuška Čakš Jager.