Kocerod, center za ravnanje z odpadki v Mislinjski Dobravi, ima od sredine minulega meseca vsa potrebna soglasja in dovoljenja za obratovanje, tudi okoljevarstveno. Kljub vsemu pa dobrih 18 milijonov evrov vreden projekt, ki ga je vseh 12 koroških občin, partneric v projektu, uspelo zgraditi s pomočjo državnega in evropskega denarja iz kohezijskih skladov, še ni končan. Zapletlo se je pri skupnem regijskem odlagališču Zmes na Prevaljah, ki je bilo zgrajeno v sklopu projekta, a Korošci na njem še vedno ne morejo odlagati vseh predhodno že obdelanih odpadkov, čeprav so tam zgradili tudi novo čistilno napravo. »Skrajni rok za dokončanje projekta je konec leta, ko moramo oddati poročilo tudi EU. Če se to ne bo zgodilo, se nam lahko zgodi, da bo treba denar EU vrniti,« pravi direktor Koceroda Ivan Plevnik.

Čakajo na spremembo neživljenjske uredbe

Odpadke zato že nekaj mesecev vozijo v Celje. »Dnevno jih tja prepeljemo okoli 20 ton,« pravi Plevnik, ki je poskušal pridobiti vsaj dovoljenje za poskusno obratovanje, a zaman, saj je v vsakem primeru potrebno prej pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Do tega pa ne morejo, dokler ministrstvo za kmetijstvo in okolje ne bo spremenilo okoljske uredbe, ki bi dovoljevala, da se smejo v tristometrskem vplivnem pasu odlagališča Zmes nahajati stanovanjski objekti, ki jih po trenutno veljavni uredbi tam ne bi smelo biti. Ko so naložbo načrtovali, jih na to nihče ni opozoril, nihče pa sodobnemu odlagališču tudi ni nasprotoval. A zakon je jasen. In šele ko bo spremenjena omenjena uredba, ki bo objekte znotraj vplivnega pasu dovoljevala, bo lahko Kocerod vnovič zaprosil za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Da bodo pripravili vse potrebno za spremembo sporne uredbe, so na okoljskem ministrstvu Korošcem obljubili že v začetku leta, saj naj bi šlo, kot je dejal prevaljski župan Matic Tasič, zgolj za formalnost, potem pa se je zapletlo tudi zato, ker se je vmes zamenjala vlada. »Uredbo imamo še iz časov, ko se je na odlagališču znašlo vse, tudi tisto, kar se ne bi smelo,« pravi Plevnik, ki poudarja, da se bodo na Prevaljah odlagali le že predhodno obdelani odpadki, ki naj ne bi imeli kvarnega vpliva na zdravje in bivanje tamkajšnjih prebivalcev, zato upa, da bodo zaplet rešili na sestanku z ministrom Dejanom Židanom, napovedanim v začetku septembra.

Pogoji v Evropi glede odlaganja odpadkov vse strožji

A kaže, da tako zlahka ne bo šlo. Kot so za Dnevnik pojasnili na okoljskem ministrstvu, so občini Prevalje okoljevarstveno soglasje za gradnjo odlagališča izdali pod pogojem, da se bo pri projektiranju odlagališča upoštevala zahtevana razdalja od roba odlagališča do stanovanjskih stavb. »Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, ki ga je izdala pristojna upravna enota, bi morali pridobiti še pravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča, česar niso storili, zato smo izdajo okoljevarstvenega dovoljenja tudi zavrnili,« odgovarjajo na ministrstvu. Kot so še pojasnili, priprava uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih sicer res teče, a ta ne predvideva sprememb glede oddaljenosti roba odlagališča od objektov, namenjenih bivanju in spremljajočim dejavnostim (na primer kmetijstvu). »Ker je odlaganje odpadkov zaradi dolgoročnih negativnih vplivov na okolje najmanj zaželeno ravnanje in ker je treba slediti hierarhiji ravnanja z odpadki, večina evropskih držav pogoje glede odlaganja odpadkov zaostruje, vsa nova odlagališča pa morajo biti umeščena v prostor tako, da ne povzročajo čezmernih vplivov na okolje, zato zaradi bližine odlagališč zakonsko tudi niso predvidene odškodnine,« so še pojasnili.

Večji stroški za zdaj ne bremenijo občanov

Ker morajo odpadke dnevno voziti v Celje, ima Kocerod tudi več stroškov, ki pa jih, zagotavlja Plevnik, Korošci na položnicah za zdaj ne bodo občutili, saj klestijo stroške drugje. Tudi s tem, da ne zaposlujejo novih kadrov. Vodstvo pa se še vedno spopada tudi s posledicami stečaja ajdovskega Primorja, ki je bil glavni izvajalec gradbenih del, zaradi česar so bili primorani unovčiti bančno garancijo. »Še vedno odpravljamo napake, razčiščujemo zadeve s podizvajalci in glavnimi dobavitelji iz Italije in trenutno smo tik pred podpisom sporazuma, po katerem bomo dokončno uredili razmerja in prejeta državna sredstva,« je še povedal Plevnik.