Na piknikih pripravljamo hrano največkrat v improviziranih razmerah, ob visokih zunanjih temperaturah, brez tekoče pitne vode, hladilnih naprav in delovnih površin ter pripomočkov. Zato mora biti priprava hrane enostavna in sprotna, po končani pripravi pa je treba živila hitro zaužiti.

Meso, solate in druga pokvarljiva živila shranjujemo v hladilniku, dokler jih ne vzamemo s seboj na piknik. Z uporabo hladilnih torb za živila zagotavljamo neprekinjeno hladno verigo. Ta je eden od osnovnih pogojev za zagotavljanje varnih živil. Uporabljamo ločene hladilne torbe za surova živila, gotova živila in pijačo. Hladilno torbo odpiramo le, če je treba, postavimo jo v senco, proč od živali in virov onesnaženja iz okolja.

Tudi v improviziranih razmerah vzdržujmo higieno rok. Roke si umijemo vedno, preden začnemo pripravljati gotova živila (rezanje kruha, mešanje solat…), ko pripravljamo različna živila, po vsakem stiku s surovimi živili, še zlasti po stiku s surovim mesom, in ko končamo delo. Ves delovni pribor in površine je treba očistiti pred pripravo živil, po končanem delu in večkrat med delom z blago raztopino čistila, sprati s čisto vodo, posušiti na zraku ali obrisati s čisto kuhinjsko krpo ali papirnato brisačo. Surova živila shranjujemo ločeno od pripravljenih. Ves pribor, orodje, oprema, posode za surova živila morajo biti ločeni od tistega za gotova živila: ne uporabljamo istega pladnja ali krožnika za surovo in pečeno meso. Žar pred pečenjem temeljito očistimo in pregrejemo. Ker največkrat nimamo pri roki termometra za merjenje središčne temperature v živilih, moramo meso pred uživanjem obvezno prebosti (s čistim nožem) in ugotoviti, ali je sok že bister in ne več rožnat oziroma krvav.

Največje tveganje prinaša dotikanje surovega in že pečenega mesa in izdelkov ter premalo pečeno meso oziroma mesni izdelki, ki so v sredini (na primer ob kosti) še rožnati ali krvavi. Zunanji videz pečenega mesa in zažgana površina ni zagotovilo, da je meso dovolj pečeno v sredini. Poleg tega v primeru zažgane, pooglenele površine živila pri peki na žaru nastajajo zdravju škodljive kemične snovi. Zažgane dele zato obrežemo in zavržemo.

Pečena živila položimo na čist krožnik. Omak ali marinad, v katerih je že bilo surovo živilo (meso), nikoli ne smemo uporabljati za gotova (pečena) živila. Ko so živila gotova, jih je treba čim prej porabiti. Izogibamo se shranjevanju živil v nevarnem temperaturnem območju od 5 do 63 stopinj Celzija. Če so bila živila shranjena v tem temperaturnem območju več kot dve uri, jih zavržemo. Vsa živila je treba pokriti, da preprečimo onesnaženje, opozarjajo pri Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. lo