Zagotovo bosta rast in postopno okrevanje v naših največjih trgovinskih partnericah pozitivno vplivala na slovenske izvoznike. Vsemu navkljub izvoz k slovenskemu BDP prispeva kar 75 odstotkov. Razveseljiv podatek je, da se je slovenski izvoz v drugem četrtletju zvišal za 5,4 odstotka in s tem potisnil presežek tekočega računa na 8 odstotkov BDP. Žal pa to ne bo dovolj za spremembo smeri pri slovenskem BDP. Domača potrošnja in investicije še vedno stagnirajo. Padajo nam tako cene nepremičnin kot kazalci zaupanja. Banke se še vedno otepajo naraščanja deleža slabih kreditov, medtem ko se roki za dokapitalizacije bank podaljšujejo. Banka Slovenije trenutno s pomočjo zunanjih izvajalcev pregleduje 10 reprezentativnih bank in na njih izvaja stresne teste. V enem letu so banke izgubile 5,7 odstotka depozitov, njihove bilance pa so se skrčile za 6 odstotkov. Jeseni bo treba krepko zavihati rokave, saj nas 30. oktobra čaka novo poročilo za evropsko komisijo. To, da zahtevana donosnost do dospetja pri naših osemletnih obveznicah vztraja nad 6 odstotki, zagotovo ni dober podatek. Španci so pri takšnih donosih zaprosili Evropo za pomoč pri sanaciji domačega bančnega sistema.

Ob vsem naštetem ne čudi dejstvo, da delnice na Ljubljanski borzi vsebujejo v povprečju 30-odstotno premijo za deželno tveganje. Seveda je v takšnih razmerah težko prodajati večje deleže v državnih podjetjih. Najbrž bo temu primerno zanimivo opazovati prodajne postopke Telekoma in drugih podjetij, ki so prva na seznamu za privatizacijo. Če bi bila v kratkem uspešno končana prodaja Heliosa pri že večkrat javno omenjeni ceni 600 evrov za delnico, bi to morda kljub vsemu pomenilo dodatno spodbudo za druge prodajne postopke in za celotno Ljubljansko borzo. Da nas tuji investitorji le niso čisto pozabili, kaže podatek, da imajo hrvaške skrbniške banke že približno 7-odstotni delež Krke in upam si trditi, da bodo najbrž tudi pri prodaji večjih slovenskih delniških družb prvi potencialni kupci vzhodno od nas. Čas bo pokazal, ali trditev drži.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.