»Moram se strinjati z večino napisanega, krivdo za to pa pripisujem svetu zavoda, ki ni opravil svoje naloge. Zato je povsem nelogično, da so objavili tudi razpis za direktorja in namestnika direktorja, ki ga bo sedanji svet zavoda izbral tik pred koncem svojega mandata,« je dejal Andraž Jakelj, sedanji predstavnik zaposlenih v svetu. Novoizvoljeni predstavnik zaposlenih pa je medicinski tehnik Dejan Doberšek, ki je potrdil, da so vodilni ljudje zavoda lobirali med zaposlenimi proti njemu: »Imamo negativno ozračje v bolnišnici, kjer sem bil tudi sam žrtev mobinga. Zato so v svetu želeli zdravnika, ki naj bi bil bolj naklonjen upravi. Bil sem izvoljen, a novi svet zavoda bo šele septembra nastopil svoj mandat – do takrat bodo že opravili imenovanja. Ljudje so ob netransparentnosti delovanja nezadovoljni.«

Tri dni za namestnika

Golniška bolnišnica je lani poslovala pozitivno, bolje od večine naših bolnišnic. Kljub temu se je direktor Košnik odločil za odstop, a nikdar javno ni pojasnil vseh vzrokov za to potezo. Ko smo ga iskali včeraj, je bil nedosegljiv. Za mnoge je bilo sporno dejstvo, da ga je svet zavoda imenoval za vršilca dolžnosti, kar naj bi bilo v nasprotju z 38. členom zakona o zavodih, ki pa naj bi ga člani sveta na seji dobili natisnjenega le do 37. člena.

Zaposlene je razburil tudi razpis za namestnika direktorja, ki mu sicer mandat še ni potekel. Veljal je le tri delovne dni, kar je zakonski minimum (dan pred praznikom, nato še konec tedna). Tako bo dejansko izbrani kandidat izbran v času, ko Golnik še vodi »direktor v odhajanju«. Za povrh pa statut zavoda namestnika sploh ne predvideva, ampak le pomočnike za posamezna področja.

Zaposleni skušajo opozoriti na postopke in imenovanja, ki vplivajo na vodenje bolnišnice, obenem pa poudarjajo, da že do zdaj opozarjanje na napake in nepravilnosti ni prineslo reševanja problemov, ampak se je obrnilo proti ljudem, ki so nanje opozarjali.