»V tej situaciji je vsaka pobuda za oživitev Kanina dobrodošla,« je včeraj dejal Boris Kravanja, direktor hotela Kanin, ki mu ob izgubi zimske sezone grozi prvo zaprtje v 40-letni zgodovini. »Za nas je obdobje brez informacij o dogajanjih v zvezi s prenovo in zagonom zime povzročilo že velik izpad agencijskih rezervacij za to zimo, saj so se tuje agencije obrnile na druga smučišča,« pravi. Zato bo za Bovško po njegovem mnenju zelo dobro, če bo zadrugi uspelo usposobiti smučišče. A opozarja, da je treba naprej vzporedno peljati tudi aktivnosti za povsem nov projekt kaninskega smučišča, saj bo kraju le to prineslo dolgoročno rešitev.

Prevetrili bodo koncesijo

Tudi bovški župan Siniša Germovšek vsako pobudo, ki ima resen namen rešiti bovško zadrego, ocenjuje za dobrodošlo. Ali je slednja realna, pa bodo po njegovem mnenju v kratkem morali skupaj povedati vsi trije naslovniki, na katere je bila ponudba poslana. Tudi sam se zaveda pomena celostne prenove alpskega turističnega centra, zato občina ne glede na ponudbo nadaljuje projekte za obnovo smučišča in si prizadeva zanjo dobiti evropski denar. Prav tako bodo na občini razmislili o prevetritvi koncesijske pogodbe, za katero bo morala zaprositi zadruga kot morebitni novi upravitelj smučišča. Germovšek ne skriva, da je bila dosedanja z ATC Kanin za občino škodljiva. »Občina mora imeti v turizmu tudi aktivno vlogo, ne le moralne, a vseeno mora biti v te posle vključena v mejah zmožnosti. Ne more občina za to najemati kreditov,« pravi Germovšek. Prepričan je, da bo občina pri zgodbi Kanina še naprej lahko tudi finančno sodelovala, zagotovo pa ne v tolikšnem obsegu kot doslej.

Stečaj še vedno pri popisu opreme

Stečajna upraviteljica ATC Kanin Nataša Gibičar se medtem zaradi specifičnosti stečaja, izjemno težkega terena in nedelovanja krožno kabinske žičnice še vedno ukvarja z inventurnim popisom opreme. Šele nato bodo lahko sodno zapriseženi cenilci ocenili vrednost stečajne mase. Gibičarjeva pojasnjuje, da že vse od začetka stečaja intenzivno preučujejo tudi možnosti ponovnega zagona smučišča in da so na to temo že imeli nekaj razgovorov tudi z interesenti za najem in kasnejši odkup. Ponudbo Bovške razvojne zadruge je prejela, o njej se bo odločila skupaj s preostalima lastnikoma. Priznava pa, da je za izpeljavo postopkov in s tem lovljenje zimske sezone izredno malo časa. Zapletlo bi se po njenem lahko pri pomanjkanju denarnih sredstev, poleg tega pa bo moral ponudnik zagotoviti tudi zadostni obseg strokovnega kadra, saj gre za tehnično zelo zahtevno dejavnost.