Anton Dolinšek, Rtiče 1, 1414 Podkum

Karmen Zupanc, Rožna ulica 5, 3000 Celje

Jasna Kermelj, Globoko 22, 3272 Rimske Toplice

Dinko Ujčič, Podgrad 3h, 6244 Podgrad

Prejeli bodo komplet knjižic PONS 1000 najpomembnejših besed Španščina.