Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić poudarja, da namen tržnega inšpektorata ni zgolj izrekanje glob, ampak urejenost trga. V času prvenstva bodo inšpektorji, v okviru tržnega inšpektorata 102, poostreno nadzirali gostince, taksiste in delo na črno.

Preprodaja vstopnic le kot povrnitev stroškov

Tržni inšpektorat opozarja, da naj udeleženci vstopnice za ogled tekem kupijo pravočasno pri uradnih prodajalcih, kjer naj vedno zahtevajo račun. Preprodaja vstopnic je zakonita zgolj ko gre za prodajo vstopnic, ki so jih fizične osebe kupile zase, vendar se tekme ne morejo udeležiti. S prodajo vstopnice pa si želijo zgolj povrniti stroške nakupa in jih zato prodajajo po nabavni ceni ali celo ceneje. Preprodaja velikega števila vstopnic, brezplačnih sponzorskih vstopnic ali vstopnic po višjih cenah pa je delo na črno. V primeru ugotovljene kršitve, bosta tako kaznovana preprodajalec kot kupec z globo v višini 208 evrov.

Podaljšani delovni čas gostincev le s soglasjem

Gostinci morajo za podaljšan čas obratovanja v času prvenstva pridobiti soglasje pristojnega organa občine. Soglasje je potrebno pridobiti pred pričetkom obratovanja. Grlićeva sicer pojasnjuje, da morajo biti gostinski lokali izpraznjeni pol ure po končanem obratovalnem času.

Tudi trgovine lahko v času EuroBasketa obratujejo dlje, zato trgovci ne potrebujejo potrebnega soglasja, zgolj označijo obratovalni čas na vidnem mestu. Po koncu prvenstva pa zopet objavijo obratovalni čas, v katerem običajno poslujejo.

Posebej poostreno bo tržni inšpektorat v trgovinah nadziral tudi prodajo alkohola in tobaka mladoletnim osebam.

Opozorilo taksistom: označite cene, uporabljajte taksimetre, izstavite račun

Taksisti in ostali ponudniki prevozov morajo imeti označene cene storitev, nujna je tudi uporaba taksimetrov in izdaja računa. Grlićeva ugotavlja, da smo velikokrat priča priča oderuškim cenam, ki jih taksisti postavljajo turistom: „Resnično ni primerno, da taksisti, ki želijo velik zaslužek, turiste, ki ne poznajo Ljubljane, peljejo čez pol Ljubljane. Tukaj lahko še marsikaj naredimo.“

V Ljubljani je sicer mestna občina z odlokom omejila najvišjo ceno za kilometer vožnje s taksijem. Odlok, ki je v veljavi od 10. avgusta, določa, da je maksimalna tarifa za prevožen kilometer 1,5 evra z vključenim davkom na dodano vrednost. Najvišja startnina znaša 2 evra, višina maksimalne čakalne ure pa znaša 20 evrov.