V četrtem in petem traktu kompleksa na Parmovi 33 v Ljubljani, ki je v lasti Vlade RS, so do januarja lani delali zaposleni Statističnega urada RS. V te izpraznjene pisarne so se včeraj začeli seliti zaposleni ljubljanske območne enote inšpektorata za kmetijstvo in okolje. S stisnjenimi ustnicami, saj jih tako kot zaposlene na območni enoti zdravstvenega inšpektorata, ki se morajo po odločitvi direktorata za nepremičnine pri ministrstvu za pravosodje s sedanje lokacije na Vilharjevi prav tako preseliti na Parmovo, skrbi, da bodo izpostavljeni prekomernemu sevanju radona.

V strahu za svoje zdravje so zaposleni na območni enoti zdravstvenega inšpektorata na ministra za zdravje in glavno zdravstveno inšpektorico 12. avgusta naslovili več vprašanj o vplivu radona na zdravje inšpektorjev in dosegli, da se njihova selitev vsaj za nekaj časa – dokler ne prejmejo odgovora – preloži. To ni uspelo kmetijskim inšpektorjem, ki se bodo preselili do konca tega tedna.

Informacije našega vira so pri republiškem zdravstvenem inšpektoratu potrdili. Meritve koncentracije radona, ki jih je 19. junija letos po naročilu Zdravstvenega inšpektorata RS opravil Zavod za varstvo pri delu, so pokazale, da je bila izmerjena koncentracija radona v enem od dveh izbranih prostorov višja od priporočene: znašala je 1517 Bq/m

3

(bekerelov na prostorninski meter zraka), medtem ko priporočena mejna vrednost koncentracije radona v zraku delovnega okolja znaša 1000 Bq/m

3

.

Pojasnili so še, da so direktorat za investicije in nepremičnine, ki gospodari z nepremičninami, ki so v lasti vlade, in ki je sprejel odločitev o selitvi inšpektorjev, o rezultatih meritev koncentracije radona takoj obvestili, prav tako so direktorat v preteklosti večkrat opozorili na problematiko radona v tem poslopju. Poleg tega so direktoratu julija letos posredovali mnenje Zavoda za gradbeništvo o možnih pristopih k reševanju tega problema.

»Kljub temu je direktorat na sestanku 1. avgusta zdravstvenemu inšpektoratu naročil, da se morajo zaposleni na Območni enoti Ljubljana v prostore na Parmovi preseliti do konca avgusta,« so za Dnevnik zapisali pri republiškem zdravstvenem inšpektoratu.

Direktorat je inšpektoratu posredoval tudi informacijo o strategiji reševanja problematike radona na Parmovi 33, in zagotovil, da z Zavodom za varstvo pri delu potekajo dogovori o tem, da bi meritve koncentracije radona opravili ponovno – te naj bi potekale mesec dni na 35 lokacijah po celotni stavbi, meritev pa bi opravili tudi v zimskem času. Odvisno od rezultatov meritev naj bi poiskali vire radona, v prostorih s povišanimi koncentracijami radona pa naj bi se izvajali tudi dodatni ukrepi, ki bi jih določil Zavod za varstvo pri delu.

Naš vir pravi, da je zaposlene na inšpektoratih strah, da bodo vrednosti meritev prirejene, saj zakaj ponovno opravljati meritve, ki so bile že narejene. »Na Parmovi 33 ne bomo imeli minimalnih pogojev za delo. Kako to, da so za inšpektorje dobri delovni pogoji, za katere sicer drugim izrekajo sankcije in prepovedi uporabe prostorov? Kot bi se norčevali iz samih sebe,« pravi naš vir. Javno izpostaviti pa se ne upa nihče izmed inšpektorjev, saj se bojijo, da se bodo znašli na spisku presežkov zaposlenih v državni upravi.

»Dolgoletni cilj je, da vse inšpekcijske službe združijo na eni lokaciji. To seveda ni slabo, a to delajo na silo. Naj nas preselijo v prostore, ki so primerni za zdravje in bivanje,« se huduje vir.

Povedati je treba, da ima v kompleksu na Parmovi 33 že dlje čase prostore vrsta republiških inšpektoratov, med drugim tudi glavna zdravstvena inšpektorica. Maja letos so v izpraznjene prostore preselili tudi območni enoti inšpektorata za delo in tržnega inšpektorata, in to kljub vedenju, da so koncentracije radona povišane, in mnenju gradbenega inšpektorja, da trakta štiri in pet ogrožata varnost ljudi in okolice. Sevanje radona namreč ni edina težava kompleksa na Parmovi 33, saj je že leta 1998 Inšpektorat RS za okolje in prostor lastniku objekta – Vladi RS – naložil izvedbo nujnih vzdrževalnih del, da preprečijo neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter sosednje objekte in okolico.

Zgodbo z odgovori direktorata za investicije in nepremičnine o tem, ali so sanacijo objekta izvedli in zakaj inšpektorje selijo v prostore s povečanim sevanjem radona, nadaljujemo jutri.