Poleg izvoza naftnih derivatov in premoga je zavidljivo rast (68 odstotkov) v enakem obdobju zabeležil tudi izvoz surove nafte in zemeljskega plina. Pozitivni učinki energetske renesanse pa se prelivajo prek celotnega gospodarstva in so že začeli preoblikovati ameriško ekonomijo. V obdobju, ko se večina drugih industrij še vedno spopada z nizkimi stopnjami rasti, reorganizacijami in odpuščanji, je ameriški energetski sektor glavna gonila tako rasti kot tudi zaposlovanja. Izkoriščanje nekonvencionalnih zalog, predvsem zemeljskega plina, pa ima poleg izvoza pomemben vpliv na ameriško predelovalno industrijo. Zaradi obilice ponudbe je ameriška cena zemeljskega plina že nekaj časa bistveno nižja kot v drugih delih sveta, kar neposredno vpliva na vse dejavnosti, kjer zemeljski plin predstavlja pomemben vhodni element v proizvodnjo. Sem sodijo predvsem kemična podjetja in podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo umetnih gnojil. Nižja cena plina posredno vpliva tudi na ceno električne energije, ki je tudi zaradi tega v ZDA konkretno nižja kot v Evropi, kar ima pozitiven vpliv tako na gospodarske subjekte kot tudi na gospodinjstva. Več kot očitno je ameriška energetska renesansa eden od glavnih dejavnikov hitrejšega okrevanja ameriškega gospodarstva in vir, ki bo blagodejno vplival na konkurenčno prednost domačih podjetij tudi v prihodnje.