Po elektronski pošti in Facebooku pogosto krožijo prošnje za zbiranje denarja za posameznika, ki potrebuje zdravljenje v tujini. Ljudje so v teh primerih pripravljeni prispevati v prepričanju, da bolnik sicer ne bi dobil ustreznega zdravljenja. Velika večina zdravljenj je sicer brezplačno na voljo v Sloveniji, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) pa, kadar je to utemeljeno, načeloma omogoči tudi zdravljenje v tujini.

Zakaj torej ljudje zbirajo denar za zdravljenje v tujih ustanovah? Deloma je iskati odgovor v tem, da nekateri zadnjo možnost zdravljenja vidijo v različnih eksperimentalnih, še nepriznanih načinih zdravljenja, ki nimajo podpore v domači stroki. Kot se je izkazalo v nekaj zadnjih primerih, pa se ljudje lotijo zbiranja denarja, ne da bi na ZZZS sploh dali vlogo za zdravljenje v tujini. Tako na primer na ZZZS niso prejeli vloge za zdravljenje dve leti stare deklice iz Kamnika, ki ima cerebralno paralizo, katere starši so maja letos začeli zbirati denar za operacijo v ZDA.

Uradnih poti niso preizkusili

Dekličini starši navajajo, da potrebujejo 60.000 evrov. Kot smo neuradno izvedeli, bi bilo zelo smiselno, da bi dali vlogo za zdravljenje v tujini. Operacije, ki jo deklica potrebuje, v Sloveniji namreč ne izvajajo, zelo uspešno pa jo izvajajo v St. Luis Children hospital v ZDA. Tako jim verjetno javnosti sploh ne bi bilo treba zaprositi za pomoč.

Prav tako se na ZZZS ni obrnila 26-letna šahistka, ki je obolela za rakom in zbira denar za zdravljenje v Nemčiji. Na ZZZS so organizatorja donatorske akcije opozorili na pravico zavarovanih oseb do zdravljenja v tujini, ta je informacijo posredoval staršem dekleta, vendar odziva staršev niso prejeli.

Prek Facebooka so aprila letos začeli zbirati denar starši šestletne deklice iz Ruš. A so v Pediatrični kliniki UKC Ljubljana opozorili, da deklico brezplačno zdravijo pri nas. Dekličina mama je za medije naknadno razložila, da so denar začeli zbirati, ker so menili, da je zdravljenje v tujini boljše. Deklica tako ostaja na zdravljenju v Sloveniji, da pa sredstva zbirajo za preživetje družine, saj so v hudi finančni stiski.

Kaj pa, če se ZZZS moti?

Zgodi pa se tudi, da posameznik zbira donatorska sredstva, ker zdravljenje v tujini pri ZZZS zavrnejo. Tak je primer B. M. (ime hranimo v uredništvu). V UKC Ljubljana so mu opravili pet uroloških operacij, ki žal niso bile uspešne. Gospod M. je izvedel za odličnega urogenitalnega kirurga v Srbiji in na ZZZS dvakrat naslovil vlogo za zdravljenje v tujini. Obakrat so vlogo zavrnili, češ da to zdravljenje opravljajo v Sloveniji. Gospod M. za zdravljenje v tujini ni imel denarja in je za pomoč zaprosil javnost. Operacijo so lani opravili v Beogradu, tokrat uspešno, kar dokazuje tudi to, da so mu že čez nekaj mesecev v UKC Ljubljana presadili ledvico. Brez uspešno opravljenega urološkega posega presaditev ledvice namreč ne bi bila mogoča.

Ima gospod glede na to, da je bilo zdravljenje v tujini očitno uspešno, vendarle pravico do povračila sredstev za zdravljenje? Ne, odgovarjajo na ZZZS, kadar izdajo negativno odločbo, povračilo stroškov ni možno.

Vse več denarja za zdravljenje v tujini

Zavarovane osebe imajo sicer pravico do pregleda, preiskave ali zdravljenja v tujini, če so v Sloveniji izčrpane možnosti teh storitev, z zdravljenjem oziroma pregledom v drugi državi pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje zdravstvenega stanja oziroma preprečiti nadaljnje slabšanje, pojasnjujejo pri ZZZS. Zavarovalnica krije tudi stroške pregleda, preiskave ali zdravljenja v državi Evropske unije, kadar pri nas čakalna doba za te storitve presega najdaljšo dopustno čakalno dobo. Stroške povrnejo v višini dejanskih stroškov, vendar ne več, kot znašajo stroški storitve v javni zdravstveni mreži v tisti državi. Zavarovalnica lahko odobri tudi povračilo stroškov za zdravstvene storitve v tujini, če teh storitev v Sloveniji ne zagotavljajo v zadostnem obsegu. To trenutno omogočajo pri postopkih oploditve z darovano spolno celico.

Postopek za odobritev zdravljenja v tujini poteka tako, da zavarovanec na ZZZS vloži zahtevo za napotitev na zdravljenje. O napotitvi odloča zavodov zdravnik, ki predhodno o upravičenosti napotitve na zdravljenje pridobi mnenje konzilija zdravnikov ustrezne klinike oziroma inštituta. V mnenju tudi navedejo, kateri tuji zdravstveni zavod je najbližji usposobljen za zdravljenje, pregled ali preiskavo, predvideno trajanje zdravljenja in ali zavarovana oseba potrebuje spremstvo na poti. Zavarovance največkrat na zdravljenje napotijo v države EU.

V letu 2011 so na ZZZS prejeli 905 vlog za pregled, preiskavo ali zdravljenje v tujini, lani pa 1029 vlog. Lani so odobrili 780 vlog, kar je 64 več odobrenih vlog kot v letu 2011. Zavrnili so 219 vlog, 135 jih je še v reševanju. Lani so prejeli tudi šest vlog za napotitev na zdravljenje v tujino zaradi predolgih čakalnih dob v Sloveniji: pet vlog so zavrnili, ena vloga pa je še v reševanju. Stroški za zdravljenje v tujini pa naraščajo, še pojasnjujejo pri ZZZS.