Gradnja stanovanjske soseske Zeleni gaj na Brdu bo republiški stanovanjski sklad stala še več denarja, kot je bilo sprva pričakovati. Gradnje ni podražil samo stečaj Gradbenega podjetja Grosuplje (GPG), ki se je zgodil še pred koncem del, temveč tudi prekinitev pogodbe z nekdanjim grosupeljskim partnerjem Nivojem. Ta ima že nekaj mesecev blokirane račune, stanovanjski sklad pa je z njim prekinil pogodbo in sklenil neposredne pogodbe z njegovima podizvajalcema, družbama Varis Lendava in Schiedel.

Varis bo za 51.800 evrov končal gradnjo 33 montažnih kopalnic, Schiedel pa bo končal rezervne dimnike, kar bo sklad stalo še dodatnih 41.100 evrov. Na stanovanjskem skladu so pojasnili, da so z obema družbama sklenili pogodbe brez javnega razpisa, ker sta obe delo začeli še v času, ko sta gradila GPG in Nivo, in ker sta edini, ki lahko brez večjih težav končata delo. Drugih izvajalcev sklad ni niti poskušal poiskati, ker Varis in Schiedel za opravljeno delo lahko predložita vso potrebno dokazno dokumentacijo in jamčita za opravljeno delo.

Sklad je Strabagu priznal dodatna dela

Republiški stanovanjski sklad je moral skleniti tudi že prve anekse. Družbi Strabag, ki je s skladom sklenila pogodbo v višini 9,1 milijona evrov, da konča najdražjega od treh delov še neizgrajene soseske, je vodstvo sklada priznalo dodatna dela. Zato je s Strabagom sklenilo aneks h gradbeni pogodbi, ki je »težak« 197.000 evrov. Na skladu so pojasnili, da so aneks morali skleniti, ker vsa ta dela niso bila vključena v osnovno pogodbo s Strabagom, a so bila potrebna.

Z družbo MultiPlan arhitekti pa je sklad sklenil aneks k pogodbi o opravljanju projektantskega nadzora v višini nekaj manj kot 9900 evrov. Čeprav so MultiPlan arhitekti projektantski nadzor opravljali že v času, ko je gradbišče vodil grosupeljski gradbinec, je stanovanjski sklad z njimi moral skleniti aneks zaradi povečanega obsega dela, ker so MultiPlan arhitekti morali novega izvajalca gradbenih del uvajati v posel.

Ob vseh teh dodatnih izdatkih velja primerjati seštevek vseh stroškov pri gradnji soseske na Brdu in ceno gradnje iz pogodbe z GPG. Če seštejemo vrednosti gradbenih pogodb z Imosom, SGP Tehnikom in Strabagom, ki sedaj namesto GPG končujejo sosesko, dodatnih pogodb in aneksov ter prištejemo še 10,87 milijona evrov, kolikor je sklad že nakazal GPG, in 2,14 milijona evrov, kolikor je sklad nakazal Nivoju, pristanemo na številki 38,8 milijona evrov, kar pa je približno 6,4 milijona evrov več, kot je znašala prvotna gradbena pogodba z GPG. Velja še omeniti, da sklad v stečajnem postopku GPG terja za 14,4 milijona evrov, ki pa jih stečajna upraviteljica Melita Butara prereka, zato se bo o upravičenosti te terjatve moralo odločiti sodišče.

Milijon za urejanje okolice soseske

Poleg že omenjenih poslov je stanovanjski sklad Strabag izbral še na javnem razpisu za zunanjo ureditev soseske Zeleni gaj in gradnjo transformatorske postaje. Posel je vreden kar 1,05 milijona evrov. Ob tem velja poudariti, da Gradbeno podjetje Grosuplje v pogodbi s stanovanjskim skladom ni bilo zavezano k ureditvi okolice stanovanjske soseske, kar pomeni, da bi sklad v vsakem primeru imel še za milijon evrov dodatnih stroškov z urejanjem okolice. Stanovanjski sklad upa, da bo sosesko Zeleni gaj do prihodnjega leta lahko dopolnil s še dvema večstanovanjskima objektoma, ki ju namerava graditi v javno-zasebnem partnerstvu. Zasebni partner bi v zameno za izgradnjo objektov stanovanjskega sklada lahko na sosednjem zemljišču gradil vrstne hiše. Kakšen je interes trga za ta posel, bo pokazalo odpiranje ponudb na javni razpis, ki se bo odvijalo v torek.