Skoraj ne mine teden, da ne bi v sporočilih posavskega regijskega centra za obveščanje prebrali, da so na gradbišču spodnjesavske verige hidroelektrarn v Savi ali na njenem obrežju našli neeksplodirane mine ali granate, ki tam ležijo še iz časa druge svetovne vojne. Podobna poročila večkrat prihajajo tudi od drugod. Na Upravi RS za zaščito in reševanje pravijo, da je z eksplozivnimi predmeti kot ostanki vojn posejano celotno območje države. Ostanki iz 1. svetovne vojne prevladujejo na severnoprimorskem območju, drugod pa gre zvečine za ostanke iz 2. svetovne vojne. Teh je ravno po zaslugi omenjene gradnje elektrarn največ najti na območju jugovzhodne Slovenije, najmanj pa na južnem Primorskem in na Gorenjskem.

Sava jih je polna zaradi partizanskih miniranj železniške proge

Na naše vprašanje, od kod tolikšne količine minometnih min, topovskih izstrelkov in letalskih bomb ravno v tem delu Save, nam je direktor brežiškega Posavskega muzeja Tomaž Teropšič povedal, da so ravno na območju med Radečami in Krškim partizanski diverzanti v dogovoru z zavezniki večkrat minirali progo, po kateri so Nemci svoje enote oskrbovali s strelivom in drugo vojaško opremo. Kljub temu da gre nedvomno za zelo nevarne predmete, neodgovorni posamezniki najdene predmete dostikrat odnesejo domov in se gredo nekakšno zbirateljstvo, včasih se celo sami lotijo razstavljanja eksplozivnih sredstev, zaradi česar pride večkrat do hudih nesreč. Lani so tako zabeležili dve smrtni nesreči, nedavno pa jo je trojica po letih sodeč odraslih in zrelih neprevidnežev v okolici Tolmina pri »igranju« z italijansko ročno bombo »paradajzarico« odnesla zgolj s telesnimi poškodbami.

Nevarne predmete odstranjujejo prostovoljni pripadniki enot

Na omenjeni republiški upravi zato opozarjajo, da je treba vsako najdbo eksplozivnih predmetov nemudoma javiti na telefonsko številko 112 ali 113, prek katerih aktivirajo pripadnike državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS). Ti po besedah Igorja Boha, vodje programov usposabljanj pripadnikov enot za varstvo pred NUS, organizacijsko sodijo pod teritorialne enote civilne zaščite in svoje delo tako kot prostovoljni gasilci opravljajo brezplačno.

Zaradi posebnih obremenitev pri delu z razstrelivi jim po merilih za izračun nadomestil in povračil stroškov pri izvajanju dejavnosti pripadajo zgolj nagrade za posamezne izvedene intervencije ter nezgodno zavarovanje. Najdene predmete hranijo v posebnih skladiščih in jih običajno vsakih 90 dni s posebej opremljenimi vozili odpeljejo na uničenje na poligon Neverke pri Pivki. Posebno nevarne eksplozivne predmete, katerih prevoz na poligon bi predstavljal preveliko tveganje, po predhodnem zavarovanju okolice uničijo na kraju samem. Letos so vključno z včerajšnjim izvedli šest takšnih uničenj. es