Po zgodnjih dvajsetih se sreča zmanjšuje vse do sredine petdesetih, potem se v šestdesetih spet dvigne. Kasneje spet pade, ko dosežemo 75 let. Sicer pa je prelomna točka v življenju po mnenju znanstvenikov 55. leto, takrat namreč sreča spet začne naraščati, čeprav pri 75. spet naleti na oviro. Še ena raziskava, ki so jo objavili v zborniku za raziskave človeške osebnosti, ki je analizirala na tisoče ljudi skozi skoraj štiri desetletja, starih od 16 naprej, je ugotovila, da so odprti, čustveno stabilni mladi srečnejši ko se upokojijo kot mladi, ki so imeli čustveno nestabilno odraščanje, poroča Scientific American.