Evropska komisija (EK) bo Slovenijo zaradi nepravilnosti pri izplačilu kmetijskih subvencij znova kaznovala, tokrat z 8,09 milijona evrov. Ko bo postopek pred EK pravnomočno končan – predvidoma konec leta – bo morala naša država v bruseljski proračun vrniti rekordno visok znesek, saj so vse dosedanje sankcije skupaj zoper Slovenijo zaradi neupravičeno porabljenega denarja za kmetijstvo znašale 7,6 milijona evrov.

Kaznovana polovica EU

Evropska komisija je tokrat globo naložila polovici  držav članic, najvišjo, 40,4 milijona evrov, Združenemu kraljestvu, razlogi pa so podobni kot v primeru Slovenije – pomanjkljivosti v identifikacijskem sistemu za zemljišča. Benedikt Jeranko, direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, pravi, da je tokratni znesek rekordno visok zato, ker se nanaša na vsa izplačila kmetom na površine (neposredna plačila oziroma tako imenovane kmetijske subvencije, plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi možnostmi za to dejavnost – OMD in za plačila, namenjena okolju prijaznejšemu kmetovanju – KOP) za leta 2006, 2007 in 2008. Evropska komisija je to kazen Sloveniji napovedala že pred poldrugim letom, ko je bila še za 300.000 evrov višja, vendar je naša država medtem uspela v spravnem postopku dokazati, da nam je EK nekatere postavke obračunala dvakrat.

Bruseljski inšpektorji, ki so bili pri nas junija 2008, so med drugim ugotovili, da so bile v slovenski sistem identifikacije zemljišč vključene tudi površine, ki do kmetijskih subvencij niso upravičene (stavbe, ceste, gozdne površine...), da so bile majhne enote umetno povezane s tako imenovanimi mostički. Revizorji so odkrili tudi pomanjkljivosti pri kontrolah na terenu. Očitali so nam neučinkovito analizo tveganja in neustrezno časovno razporeditev kontrol, saj jih je bilo preveč proti koncu leta, v določenih primerih je Slovenija tudi premilo kaznovala prekrškarje.

Slovenijo čaka še ena kazen

Kaznim, kakršna čaka Slovenijo, v Bruslju pravijo finančna korekcija. To pomeni, da nam bo evropska komisija, ko bo odločba o izrečeni sankciji pravnomočna, znesek 8,09 milijona evrov odštela od denarja, ki nam ga Bruselj namenja za ukrepe kmetijske politike. Jeranko nam je pojasnil, da finančna korekcija za leti 2006 in 2008 znaša dva odstotka vseh izplačil za površine, za leto 2007 pa pet odstotkov za neposredna plačila ter po dva odstotka za OMD in KOP. Dveodstotna izravnava je blažja sankcija v primeru ugotovljenih lažjih pomanjkljivosti, ko Bruselj kaznuje s petodstotno korekcijo, pa pomeni, da je zaznal resno pomanjkljivost.

Kazen v podobnem znesku (8,7 milijona evrov), zaradi domnevnih nepravilnosti pri zapiranju ormoške tovarne sladkorja, pa Slovenijo še čaka. Evropska komisija nam je z njo že zagrozila, vendar postopek od zime stoji. Ves denar za zapiranje tovarne je dala EU, zato hoče imeti čiste račune, v Ormožu pa naj ne bi porušili vseh objektov, v katerih so proizvajali sladkor, ki so jih bili dolžni porušiti. V podobnem položaju je tudi Italija, ki evropsko komisijo zaradi napovedane kazni toži, zato bo EK tudi v primeru Slovenije najverjetneje počakala na razsodbo sodišča v zvezi z Italijo.