O tej možnosti se je govorilo že na lanski vaji Potres, ki je potekala prav na Jesenicah in kjer so poleg ostalih zmožnosti Slovenske vojske za pomoč v naravnih nesrečah prikazali tudi uporabo vojaške bolnišnice. Že takrat je direktor jeseniške bolnišnice Igor Horvat povedal, da pri njih na urgenci več kot deset ljudi naenkrat težko oskrbijo in da bi bilo sodelovanje med njimi in vojsko v primeru nesreče večjih razsežnosti zelo dobrodošlo. Glede same redne uporabe bolnišnice, sploh pa njenih dragih in žal premalo uporabljenih naprav, je takrat dejal, da je tudi ta možnost odprta. Zdaj pa ne bodo dobili v uporabo le opreme, pač pa kar bolnišnico v celoti. »Res, že lani sva se o tem pogovarjala z načelnikom generalštaba Dobranom Božičem, resni pogovori so stekli spomladi, zdaj pa smo se dogovorili že o vseh tehničnih podrobnostih preselitve urgence v vojaško bolnišnico,« je povedal Horvat.

Na lanski vaji je vojska bolnišnico postavila na platoju v industrijskem delu Jesenic, zdaj pa jo bodo postavili na zgornje parkirišče ob bolnišnici. Vojska sicer ob nujnih primerih glavne module za intenzivno nego poleg prave bolnišnice postavi v desetih urah. V njej lahko naenkrat oskrbijo tri paciente na intenzivni negi, sicer pa v celi bolnišnici glede na težo poškodb tudi do trideset poškodovancev. »V bolnišnici lahko naenkrat dela 60 ljudi,« je lani razložil poveljnik enote mobilne bolnišnice Darko Horvat.

Z generalštaba Slovenske vojske so sporočili še, da bo dokončni dogovor med obema pristojnima ministrstvoma glede uporabe Role 2LM sklenjen do konca meseca, da pa jeseniški bolnišnici, ki bo v Role 2LM uporabljala svoj kader, za »najem« ne bo treba plačati. »Ministrstvo za obrambo in Splošna bolnišnica Jesenice sta že lani sklenila dogovor o medsebojnem sodelovanju zato, da vzdržujemo operativno zmogljivost lahke premične bolnišnice ter omogočamo potrebno strokovno usposabljanje pripadnikov stalne in pogodbene rezervne sestave za njeno operativno delovanje,« so še pojasnili na generalštbu. Postavitev Role 2LM je torej zgolj zelo primerna in predvsem dobrodošla nadgradnja tega sodelovanja.

Mobilna vojaška bolnišnica Role LM 2 je sicer skladiščena ob vojašnici v Mariboru, od koder jo bodo jeseni na Jesenice tudi pripeljali. Postavili bodo zabojnike z napravami in velik šotor. Jeseniška bolnišnica pa bo zagotovila priključke za vodo, elektriko in kanalizacijo. Postavitev naj bi, ker gre vendarle za »normalne« in ne nujne razmere, trajala nekaj dni, nato pa bodo vanjo iz bolnišnice prenesli še ves potreben material in naprave.

Direktor bolnišnice Igor Horvat je pojasnil, da sicer pričakuje nekaj težav, saj gre za kar velik logistični zalogaj, prav tako ne gre zanemariti dejstva, da bolnišnica Role 2LM ni bila še nikoli zares uporabljena. »Ta projekt je zagotovo v obojestransko korist. Prostori bodo res nekoliko manjši, kot je sedanja naša urgenca, a še vedno je ta rešitev mnogo boljša, kot če bi morali urgenco seliti po celi bolnišnici,« je še razložil Horvat.

Takoj po postavitvi vojaške bolnišnice, se pravi okoli 20. oktobra, naj bi stekla gradnja novega prizidka ob ambulantni stavbi. S tem bodo dobili 700 kvadratnih metrov novih prostorov, obnovili pa bodo še obstoječo urgenco, kar pomeni še dodatnih 300 kvadratnih metrov. Dela bodo vredna slabih sedem milijonov evrov, večina denarja so sredstva Evropske unije. Po dokončanju del predvidoma konec prihodnjega leta bo nova jeseniška urgenca omogočala tudi uresničitev zamisli o selitvi urgentne medicine s primarnega nivoja v celoti na sekundarni nivo, se pravi iz zdravstvenih domov v bolnišnico. pk