Upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je namreč danes potrdil sanacijski načrt, po katerem bodo prihodnje leto zamaknili plačila za dodatnih 36 milijonov evrov obveznosti, ki bi jih sicer morali plačati letos. Toliko minusa bo zavod predvidoma beležil ob koncu leta. ZZZS je sicer že v začetku leta sprejel finančni načrt, ki predvideva prenos obveznosti v višini 48 milijonov evrov. Skupen prenos bo tako znašal okoli 84 milijonov evrov, navajajo na zavodu.

Z ministrstva za zdravje so za STA sporočili, da se zavedajo resnosti stanja, v katerem je trenutno Slovenija, pa tudi pomembnosti stabilnosti zdravstvene blagajne za kakovostno javno zdravstveno oskrbo. Pridružujejo se mnenju ZZZS, da so se zaradi krize sprejemali tudi ukrepi, ki so med drugim imeli negativen vpliv na prihodkovno in odhodkovno stran blagajne.

Kot navajajo, so zato pozvali tako ZZZS kot bolnišnice "k maksimalno racionalnemu in ekonomičnemu poslovanju". Poudarjajo, da za dolgoročno rešitev problematike intenzivno pripravljajo reformne ukrepe, za sprejem katerih pa bo nujen širši konsenz, zato že sedaj pozivajo deležnike k strokovni in h korektni javni razpravi.

"Dejstvo je, da zdravstvo potrebuje nek dodaten finančni priliv," dodaja Mezek in opozarja, da se število zdravstvenih zavodov z izgubami pri poslovanju povečuje. Kot pravi, se tudi v zdravstvu zavedajo krize, v kateri je država, a bi sistemski ukrepi zdravstvo uravnotežili na dolgi ali vsaj srednji rok.

Mezek: Za želeno raven zdravstva je potreben nek obseg sredstev

Mezek je med drugim izrazil upanje, da bo - sicer z določenimi dopolnitvami - sprejet tudi zakon o zdravstveni dejavnosti, ki je do konca meseca v javni razpravi. V združenju predlagajo, da bi bilo treba zdravstvenim zavodom dati več orodij za učinkovito in uspešno vodenje ter upravljanje. Menijo, da bi s podjetizacijo lahko zavode uspešneje vodili, hkrati pa bi bilo dobro uvesti še varovalko, da bi bilo zavode kot javna podjetja nemogoče privatizirati.

Za bolnišnice danes sprejeti sanacijski načrt ZZZS "ne pomeni nič dobrega", poudarja Mezek. Pet bolnišnic že zdaj pripravlja sanacijske programe. Bolj kot se bomo bližali koncu leta, več bo takšnih zavodov, meni. Kot je dejal, zavodi dobivajo denar vse pozneje, kar jim vedno bolj onemogoča normalno poslovanje. Izgube se iz leta v leto povečujejo, zdravstveni zavodi pa imajo okrog 90 milijonov nekrite izgube še iz preteklih let, dodaja.

Zato mora država kot ustanovitelj ustrezno ukrepati. Tudi koalicija se bo morala poenotiti, da je za tako raven zdravstva, ki jo želimo imeti, "pač potreben nek obseg sredstev", navaja Mezek. Nižanje tega obsega za iste pravice, kot so bile določene s košarico v času ugodnejših gospodarskih razmer, je nemogoče, "stiskanje zavodov" pa jih pelje v izčrpavanje, je še povedal.

Že sprejem finančnega načrta ZZZS je dvignil veliko prahu v zdravstvu. Predstavniki slovenskih bolnišnic so že takrat poudarjali, da gre za preveliko breme, ki jim bo onemogočilo normalno poslovanje.