Litijski župan Franci Rokavec je na finančnega ministra Uroša Čuferja, Davčno upravo RS (Durs), Davčni urad Ljubljana ter na poslanke in poslance naslovil pismo, v katerem jih sprašuje po posledicah ukinitve davčne izpostave Litija. Kot je znano, so zaradi reorganizacije dela davčnih uradov in racionalizacije stroškov ukinili več davčnih izpostav po Sloveniji, med njimi tudi litijsko, vendar se tako občani kot občinska uprava sprašujejo, ali je bil ta korak v njihovem kraju upravičen. Durs je namreč tam, kjer imajo lastne poslovne prostore, poleg davčne pisarne uvedel še davčni urad, medtem ko je izpostave, ki niso v njihovi lasti, ukinil in bodo tam delovale le še davčne pisarne.

Litijane moti, da ima litijska izpostava poslovne prostore, ki so v državni lasti, poleg tega pa ima tudi pogoje za preoblikovanje v referat za centralizirano opravljanje posebnih davčnih nalog, pojasnjuje Rokavec, ki se sprašuje, ali je ukinitev izpostave v Litiji zato smiselna ali ne bi bilo nemara bolje, da bi ji dodali še nove naloge, denimo odmero nekaterih davkov.

Davčna pisarna, ki deluje le nekaj ur v tednu, pa še to le ob ponedeljkih in sredah, ni racionalna niti rentabilna odločitev, poudarja litijski župan in obenem opozarja, da fiksni stroški vzdrževanja prostorov zaradi tega ne bodo nič manjši, še več, celotni stroški bodo kvečjemu le še večji, saj se bodo nekatere zaposlene zdaj morale na delo voziti v bolj oddaljene izpostave. Na 500 kvadratnih metrih sta namreč ostali le dve zaposleni, ki bosta dvakrat tedensko le stežka zagotovili vse informacije, o katerih se bodo zanimali občani Litije in Šmartnega pri Litiji, zaradi okrnjene ekipe pa se je podaljšal tudi postopek izdajanja davčnih odločb v postopkih odmerjanja davka na promet nepremičnin, kar upočasnjuje pravni promet, je še opozoril Rokavec.

Dodal je, da se zato številni občani z vprašanji in kritikami obračajo na občino, predvsem zaradi delovnega časa davčne pisarne. Veliko je tudi takih, ki so se zaradi opravkov na davčni izpostavi morali pripeljati po več kot 50 kilometrov, zdaj pa se jim je s centralizacijo storitev v ljubljansko kotlino pot še podaljšala. »Z reorganizacijo so se davčni organi od uporabnikov oddaljili, pri tem pa v oči najbolj bode dejstvo, da država zaradi manj kakovostnih, počasnejših storitev in prenosa nalog drugam ni dosegla nobenih pozitivnih finančnih učinkov,« je prepričan Rokavec, ki zato od ministra Čuferja in vodstva Dursa želi slišati natančna pojasnila, kakšne pozitivne učinke je prinesla reorganizacija davčnih izpostav, kolikšni so prihranki zaradi ukinitve izpostave v Litiji ter kaj bodo storili, da bodo odpravili anomalije, na katere opozarjajo uporabniki davčnih storitev.