Še pred napovedano uvedbo davka na nepremičnine je geodetska uprava izračunala nove posplošene vrednosti nepremičnin v državi. Glede na promet z nepremičninami na trgu so se najbolj, tudi za 30 odstotkov, znižale cene nepremičnin na najdražjih območjih. Gre tako za hiše in stanovanja kot tudi za lokale, pisarne in zemljišča za gradnjo stavb.

Pri hišah vrednosti padle bolj kot pri stanovanjih

Iz podatkov, do katerih je mogoče dostopati prek spletne strani geodetske uprave, je razvidno, da se bodo stanovanja najbolj (za 16 do 17 odstotkov) pocenila v središču Ljubljane, Idriji, Novi Gorici, Postojni, okolici Bleda in Bohinju. Pomembno znižanje (od 14 do 15 odstotkov) posplošenih vrednosti lahko pričakujejo tudi lastniki stanovanj v širši okolici Bleda, med Škofjo Loko in Železniki, v južnih predelih Ljubljane, v okolici Domžal, v litijskem koncu, na območjih med Novo Gorico in Ajdovščino, v Kopru in Piranu ter Brežicah. Od 10 do 13 odstotkov pa bodo nižje vrednosti stanovanj v Murski Soboti, na Ptuju, v Mariboru z okolico, Celju, Zasavju, Sevnici, Krškem, Kočevju, Rakeku, Cerknici in skorajda vseh preostalih delih osrednjeslovenske regije med Kamnikom, Logatcem in Grosupljem. Enako velja za območja vzdolž avtoceste iz Ljubljane proti Jesenicam in naprej do Kranjske Gore ter proti Novemu mestu z okolico in naprej proti Brežicam, okoli Bohinja, med Bloško planoto in Grosupljem, v pasu ob italijanski meji od obale do Nove Gorice, vključno z Goriškimi brdi, in še za nekatera druga manj obsežna območja po Sloveniji. Povsod drugod se vrednosti stanovanj od 1. julija 2010 do 1. januarja letos niso spremenile za več kot 10 odstotkov, kar je pogoj za spremembe v registru nepremičnin, zato bodo na teh območjih posplošene vrednosti ostale enake.

Hiše so se najbolj (za 22 do 25 odstotkov) pocenile v središču Ljubljane in okoli Jesenic. Za 18 do 21 odstotkov so njihove cene padle tudi v Mariboru, okoli Kranjske Gore, v okolici Bleda in Bohinja ter Kranja, v prestolnici z okolico, v Novi Gorici, Ajdovščini, na Obali, v Grosupljem in na Ptuju. Podobno kot za stanovanja pa velja, da se bodo vrednosti hiš za 10 do 17 odstotkov znižale v preostalih delih osrednjeslovenske regije, med Bledom in Bohinjem, vzdolž avtoceste iz Ljubljane proti Jesenicam in naprej do Kranjske Gore ter proti Novemu mestu z okolico, na območjih ob glavni cestni povezavi Ljubljana–Kočevje, v Postojni s širšo okolico, v že omenjenem obmejnem pasu z Italijo od Obale do Nove Gorice oziroma Goriških brd, Črnomlju, Metliki, Brežicah, Sevnici, Litiji z okolico, na Celjskem, na območju Maribora z okolico in Ptuja ter Murske Sobote.

Koncentracija znižanj ob avtocesti Novo mesto–Jesenice

Vrednost zemljišč za gradnjo stavb bo najbolj (za 22 do 25 odstotkov) padla na območjih med Jesenicami in Kranjsko Goro, v Bohinju in okolici, v Ljubljani in vse tja do Medvod, v Postojni in na nekaterih delih Obale. Na preostalih delih tega območja bo njihova vrednost padla za 18 do 21 odstotkov. Enako velja za zemljišča med Postojno in Nanosom, del Notranjske, Kočevje, manjše predele osrednjeslovenske regije, okolico Kranja, Bleda in Jesenic, predele med Ivančno Gorico in Novim mestom ter Novim mestom in Brežicami, Ptuj in Šentilj v Slovenskih goricah. Za 10 do 17 odstotkov pa bodo padle vrednosti zemljišč za gradnjo stavb v Murski Soboti, Gornji Radgoni, Mariboru, Celju, na večini predelov vzdolž avtoceste Ivančna Gorica–Jesenice (vključno z Ljubljano in njeno širšo severno okolico), v Brežicah in širši okolici, na večini območij ob glavni cesti Ljubljana–Kočevje, v Litiji z okolico, v predelih med Novo Gorico in Ajdovščino, nad Bohinjem ter še na nekaterih drugih manjših območjih po državi.

Čeprav se bodo med vsemi vrstami nepremičnin najbolj, tudi za 30 odstotkov, znižale vrednosti lokalov (trgovin, restavracij, barov...), pa je območij, kjer se bodo zgodile te spremembe, malo. Največja znižanja vrednosti lahko pričakujejo lastniki lokalov v Mariboru, Novi Gorici in Škofji Loki. Za 20 odstotkov bodo nižje vrednosti lokalov v Kopru. Od 10 do 19 odstotkov pa se bodo znižale vrednosti lokalov na preostalih predelih ob slovenskem morju, v Vipavi, Ajdovščini, v okolici Nove Gorice, Logatcu, na Vrhniki, v Idriji, Bohinju, Grosupljem, na območju Ljubljane, vzdolž avtoceste iz Ljubljane proti Jesenicam in naprej proti Kranjski Gori, v Domžalah, Mengšu, Kamniku, Celju, okoli Maribora, na Ptuju, v Murski Soboti, Trbovljah, Novem mestu in še nekaj manjših krajih po državi.

Brez sprememb pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih

Sprememb pri vrednostih pisarn bo še manj. Za 25 odstotkov se bodo njihove vrednosti znižale v Mariboru in Murski Soboti, za 19 odstotkov pa v središču Ljubljane. Za 10 do 17 odstotkov bodo nižje njihove vrednosti v okolici Maribora in Ptuja, v Celju, na območjih med Kranjem in Jesenicami ter med Kranjem in Škofjo Loko, v Kranjski Gori, okoli Bohinja, v Ljubljani, Idriji, v Novi Gorici z okolico, Postojni, na nekaterih delih Obale, v Grosupljem, v Ivančni Gorici z okolico, Kočevju, Litiji z okolico in Novem mestu.

Industrijske stavbe se bodo za 20 odstotkov pocenile v Mariboru s širšo okolico. Za 15 odstotkov bodo padle njihove vrednosti na širšem območju Štajerske in v Murski Soboti, drugod, kjer se bodo zgodile spremembe, pa bodo te 10-odstotne.

Pri kmetijskih zemljiščih in gozdovih je geodetska uprava zaznala le manjše spremembe cen, zato njihovih vrednosti v registru nepremičnin ne bo spreminjala. Predlagala pa je tudi znižanje vrednosti za elektrarne, rudnike, pristanišča, bencinske črpalke in posebne nepremičnine. Takšen predlog novih vrednosti nepremičnin je trenutno v medresorskem usklajevanju, vlada pa naj bi ga predvidoma potrdila jeseni.