»Zoper inšpekcijski odločbi sta bili vloženi pritožbi, ki sta bili odstopljeni v reševanje pristojnemu drugostopenjskemu organu, ki pa o pritožbi še ni odločil,« so nam pojasnili na Inšpektoratu RS za promet, energetiko in prostor. Da se bodo zoper odločbo pritožili, so nam v podjetju Riko, ki je glavni izvajalec del, njihov podizvajalec pa podjetje Pomgrad iz Murske Sobote, dejali že, ko odločbe uradno še niso prejeli. Na inšpektoratu so pojasnili tudi, da so za strokovno izvedbo del zadolženi izvajalci in nadzorniki, ki jih je izbral investitor, torej občina Muta, medtem ko bodo izvrševanje inšpekcijske odločbe v okviru načrtovanih kontrol gradbišča nadzirali sami.

Soglasja želijo pridobiti za nazaj

Spomnimo, da je inšpekcija odredila pregled vseh gradbenih materialov, ki se vgrajujejo v okviru 37 milijonov evrov vrednega projekta, financiranega tudi z denarjem EU, potem ko so se pojavili sumi, da materiali morda ne ustrezajo kakovosti in razpisnim pogojem. Občina je zato Zavodu za gradbeništvo naročila analizo tako cevi kot jaškov in izkazalo se je, da so cevi sicer ustrezne, čeprav predimenzionirane, medtem ko jaški nimajo ustreznega STS oziroma jim je to poteklo. Tako izvajalec, podizvajalci kot dobavitelj cevi in jaškov, podjetje Kovinoplastika Piskar MP v stečaju, si prizadevajo zaplet v očeh javnosti predstaviti kot nepomemben. Med drugim zato, ker projekt sofinancira EU.

Morebitnih posledic se zelo verjetno bojijo tudi na ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Po naših informacijah si vpleteni želijo, da bi inšpekcija preklicala odločbo, za neustrezne jaške pa naj bi pridobili ustrezna soglasja za nazaj. A na Zavodu za gradbeništvo so nam na naše vprašanje, ali je mogoče, da bi nalepke na že vgrajenih jaških prelepili s takšnimi, ki bi dokazovale, da so materiali ustrezni, odgovorili, da STS ni mogoče pridobiti oziroma podeliti za nazaj.

Kaj bodo odločili svetniki?

Pojasnili so še, da STS ni »dovoljenje« za vgradnjo, temveč so v njem le opisane lastnosti in sestavni deli gradbenega proizvoda, pa tudi ukrepi in postopki, da gradbeni proizvod ohranja svoje lastnosti, kakršne je imel ob podelitvi STS, to pa se izda za točno določen proizvodni obrat. »Proizvajalec mora pred prodajo napisati izjavo o skladnosti, ki na neki način potrjuje, da proizvod ima lastnosti, kakršne so podane v STS. Glede na zahtevnost gradbenega proizvoda se v kontrolo proizvodnje ali proizvoda, tako imenovano certificiranje, vključujejo tudi zunanje neodvisne inštitucije, a takšna kontrola pri nas ni obvezna, zato je vsa odgovornost za kakovost cevi in jaškov na strani proizvajalca, pa tudi investitorja in njegovih zakonitih zastopnikov,« so pojasnili na zavodu.

Kako bodo ukrepali na občini Muta in v kaj bodo privolili, da se zaplet razreši, bo morda znano po novi izredni seji občinskega sveta, ki bo zagotovo znova burna. Dejstvo je, da si župan Boris Kralj glede na to, da je bil že obsojen na pogojno kazen zaradi zlorabe položaja, prav zaradi črpanja evropskega denarja ne sme privoščiti napak, za transparentnost pa se zavzemajo tudi nekateri svetniki, ki jih skrbi, da bodo napake drago plačevali prav občani.