V Javnem zavodu Ljubljanski grad glede na živahen utrip v vročih poletnih dneh upajo, da bo avgust tudi v prihodnje najbolj obiskan mesec v letu. Dober obisk pričakujejo tudi v septembru, ko bo Ljubljana v znamenju največjega športnega dogodka, za katerega so na Gradu pripravili posebno ponudbo, t. i. EuroBasket vstopnico. Tudi sicer se nadejajo dobre turistične sezone.

Kot so zapisali v omenjenem zavodu, je ta aprila 2011 postal že tretji upravljavec vzpenjače. V skladu s koncesijsko pogodbo so v zavodu zavezani uresničiti povračilo investicije v 40. letih obratovanja, in sicer ob predpostavki, da poslovanje zagotavlja varno obratovanje in pokrivanje stroškov obratovanja ter tekočega in investicijskega vzdrževanja. Ta rok lahko v skladu s pogodbo podaljšajo za nadaljnjih 20 let.

Na vprašanje, ali se je naložba v vzpenjačo že povrnila, na zavodu odgovarjajo, da poslovanje ne omogoča tovrstnega povračila, poleg tega pa je tirna vzpenjača na Ljubljanski grad sestavni del prometne infrastrukture, kot so ceste in mostovi, za katere se ne ugotavlja povračilna doba vložka investicije.

Grad je sicer privlačna turistična točka in prizorišče številnih kulturnih prireditev, koncertov, gledaliških predstav, razstav, kongresov in protokolarnih sprejemov. Poleti je na grajskem dvorišču med drugim zelo priljubljen Film pod zvezdami.

Ljubljanski grad se lahko pohvali kot ena bolj obiskanih turističnih znamenitosti v Sloveniji, čeprav se z visoko obiskanostjo ponaša tudi ljubljanski živalski vrt.