Na upravne enote so bile dane vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki pa so nepopolne, ker manjkajo dokazila o pravici graditi. Za pridobitev gradbenega dovoljenja, in s tem za začetek gradnje pa je potrebno pridobiti vsa dokazila o pravici graditi, kar pomeni da je potrebno z vsakim lastnikom zemljišč, po katerih je predviden nov vodovod, skleniti pogodbo o služnosti, so položaj pojasnili v Kraškem vodovodu.

Največjo oviro po njihovih besedah predstavljajo nekateri lastniki zemljišč, ki nasprotujejo izvedbi vodovoda pa njihovih parcelah in nočejo skleniti pogodbe o služnosti. "Zakonskih možnosti, da bi v takih primerih hitreje prišlo do pogodb, ni, zato se bo poskušalo z vsakim lastnikom posebej dogovoriti o sklenitvi pogodbe," dodajajo.

Težavo po njihovih navedbah prestavlja tudi pridobivanje služnosti v primerih, ko so lastniki neznani, preseljeni, so na neznanem bivališču v tujini ali postopek dedovanja še ni uveden. "V takih primerih ni realno pričakovati, da bi, zaradi vseh postopkov, ki jih zakonodaja predvideva, pridobili dokazilo o pravici graditi prej kot v enem letu," ocenjujejo.

Zaradi zamujanja pri realizaciji skoraj 50 milijonov evrov vrednega projekta, za katerega sta bila porabljena že dva milijona evrov, bo tako verjetno pomenilo, da projekta ne bo mogoče realizirati s sredstvi iz iztekajoče se finančne perspektive. Gradbeno dovoljenje bi namreč morali izdati še letos.