Odgovor na vprašanje avtorja članka je zelo preprost. Minister za zdravje Tomaž Gantar ni nikoli podal izjave, v kateri bi primerjal paliativno nego z alternativno medicino, zato se je lapsus v navajanju zgodil pri avtorju komentarja. Glede na to, da je Dušan Keber v časopisu Dnevnik že v drugo podal takšno napačno navedbo, bi bilo korektno, da javno pojasni, kje in kdaj naj bi minister podal takšno izjavo, oziroma da se, v luči razprave na strokovnem in profesionalnem nivoju, javno opraviči.

URŠKA ŠTORMAN, Služba za odnose z javnostmi, Ministrstvo za zdravje