Občina Trzin je ta teden podaljšala razpis za zbiranje ponudb za ureditev montažnega strelišča v Osnovni šoli Trzin do 28. avgusta, saj na prvi razpis niso dobili ustrezne ponudbe. Razpis »na ključ« zajema gradbena, obrtniška in instalacijska dela v zaklonišču šole ter pridobitev uporabnega dovoljenja in vpis objekta v uradne evidence. Naložba, ki jo sofinancira Fundacija za šport, naj bi letošnji občinski proračun olajšala za 46.800 evrov.

»Naložba ne zajema le urejanja strelišča, marveč tudi prenovo zaklonišča, ki ohranja prvotni namen,« je jasen trzinski župan Tone Peršak. Dodaja, da bodo v zaklonišču uredili prezračevanja, obnovili električno napeljavo in mu dodali dvigalo za invalide. Pojasnjuje pa tudi, da o strelišču razmišljajo več let, saj v občini že več desetletij uspešno deluje strelsko društvo. »Imeli smo že državne prvake, tudi lani prav med otroki, ki imajo v šoli strelski krožek in se potem vključujejo v društvo,« mladeži ne pozabi pohvaliti župan Peršak in pristavi, da jim bodo z adaptacijo zaklonišča uredili prostor za trening z elektronskimi tarčami in ustrezno zvočno izolacijo.

Šport s tradicijo in dosežki

Prej so zaklonišče uporabljali za garderobe, odkar so zgradili prizidek z garderobami, pa to ni več potrebno, je pojasnil župan. Zato že služi kot začasno strelišče za zračno orožje, pojasnjuje Matjaž Erčulj, ki je pristojen za naložbo. Dodaja, da bo urejeno montažno strelišče obsegalo dve desetmetrski stezi, vsaka bo imela šest strelskih mest. Za to bo potrebno postaviti nekaj montažnih sten z vrati, zamenjati talne obloge in urediti električno napeljavo, razsvetljavo in prezračevanje. Ker gre za strelišče za zračno puško in zračno pištolo, ne bo glasnega pokanja, poleg tega pa krožki potekajo popoldne, ko ni pouka.

»Drugje za strelišče ni primernega prostora. Ideje so bile, da bi se strelišče urejalo v novogradnji večnamenske športne dvorane, ki pa je ob današnjem denarnem položaju še dolgo ne bo,« pojasnjuje Erčulj in doda, da imajo na trzinski šoli tekmovalno ekipo fantov in deklet v vsaki kategoriji in da je zaradi prizadevnih članov strelskega društva ta šport med šolarji med bolj obiskanimi, »predvsem pa z najboljšimi rezultati v slovenskem merilu in z najdaljšo tradicijo delovanja med trzinskimi športi.«

Tudi za rekreativce

Glavni uporabnik strelišča bo Strelsko društvo Trzin, ki ga bo uporabljalo predvsem za vadbo otrok in mladincev ter omogočalo vadbo tudi rekreativnim strelcem z zračnim orožjem, še pojasnjuje Erčulj.

»Strelišča morajo zagotavljati varnostne standarde, predpisane z Zakonom o orožju. Strelišče je lahko tudi športni objekt. Če je urejeno v za to primernih prostorih šole, če so zagotovljeni vsi z navedenim zakonom in podzakonskimi predpisi predpisani standardi, potem za tak športni objekt (strelišče) ni zadržkov,« so sporočili s šolskega ministrstva. Da strelišče v šolskem zaklonišču domžalske OŠ Venclja Perka že leta uspešno deluje, pritrjuje domžalska podžupanja Andreja Pogačnik Jarc in poudarja, da dejavnost ni za nikogar moteča, nasprotno, tudi na občini podpirajo idejo, da so zaklonišča uporabna za več namenov. A je OŠ Venclja Perka, poleg OŠ Roje edina domžalska šola z zakloniščem in to možnostjo, ki jo s pridom izkoriščajo tudi drugi člani domžalskega strelskega društva.