Zadnje poročilo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) o statusu alkohola in zdravja razkriva, da je alkohol najpomembnejši vzrok prezgodnje umrljivosti odraslih v Evropi. V državah, kjer so z ukrepi v zadnjih desetih letih uspešno zmanjšali pitje alkohola, se je bistveno zmanjšala umrljivost zaradi z alkoholom neposredno povezanih vzrokov. Eden glavnih vzvodov za zmanjšanje škodljivih posledic alkohola je zgodnje prepoznavanje in primerno zdravljenje zasvojenosti. Slovenija se uvršča v skupino držav z naraščanjem uživanja alkohola, predvsem na račun neregistrirane porabe le-tega.

Vsak sedmi Evropejec in vsaka trinajsta Evropejka med 15. in 64. letom umreta zaradi škodljivih posledic alkohola, kar je dvakrat več, kot je svetovno povprečje. Alkohol je povezan z več kot 200 boleznimi, neposredno pa z vsaj 30 boleznimi (te bolezni se pojavijo le ob prisotnosti alkohola). Vzroki za prezgodnjo smrt, povezano z alkoholom, so v večini primerov rak, ciroza jeter in poškodbe. Obstaja jasna in pomembna povezava med količino zaužitega alkohola in prezgodno umrljivostjo.

V Evropski uniji od leta 1992 potekajo aktivnosti za omejitev škode, povzročene z alkoholom, v zadnjem obdobju pa pod vodstvom evropske komisije potekajo aktivnosti, povezane z evropsko alkoholno strategijo, ki spodbuja članice Evropske unije k aktivnostim za zmanjševanje z alkoholom povezane škode. Svetovna zdravstvena organizacija je leta 2011 predstavila evropski načrt aktivnosti za zmanjševanje škodljive rabe alkohola v obdobju 2012–2020.

Evropska alkoholna strategija

Evropska alkoholna strategija opredeljuje pet prioritet:

1. Varovanje mladih, otrok in še nerojenih otrok.

2. Zmanjševanje poškodb in smrtnosti, povezanih s prometnimi nesrečami.

3. Preprečevanje škodljivih posledic alkohola za odrasle osebe in zmanjševanje negativnih vplivov alkohola na delovno sposobnost.

4. Informiranje, izobraževanje in ozaveščanje o škodljivosti tveganega pitja alkohola.

5. Kreiranje ustreznejših vzorcev pitja alkoholnih pijač, razvoj in vzdrževanje skupne evropske baze podatkov.

V nekaterih državah zahodne in južne Evrope, na primer Franciji, Italiji, Grčiji, Finski in na Škotskem, se letna količina zaužitega alkohola zmanjšuje, kar se že kaže v zmanjševanju škode in nesreč, povzročenih zaradi alkohola, ter v nižji umrljivosti zaradi nesreč in bolezni, povezanih z alkoholom. To kaže, da je implementacija alkoholnih politik učinkovita, še posebno učinkoviti in merljivi ukrepi so: alkoholna davčna politika in omejevanje dostopa do alkohola, omejitve oglaševanja in trženja alkoholnih pijač ter povečanje prepoznavanja in stopnje zdravljenja oseb, ki imajo težave z alkoholom.

Slovenija: stanje se poslabšuje

Slovenija je v poročilu po trendih in vzorcih pitja alkohola umeščena v skupino držav srednjevzhodne in vzhodne Evrope, skupaj z Bolgarijo, Hrvaško, Češko, Estonijo, Latvijo, Litvo, Poljsko, Romunijo in Slovaško. V teh državah se količina popitega alkohola povečuje, pomemben delež pa imata predvsem neregistrirana proizvodnja in uživanje alkohola. Slovenija je v skupini držav z visoko stopnjo tveganja obolenja za cirozo jeter in umrljivostjo zaradi z alkoholom povezanih bolezni, kot so rak in poškodbe.

Slovenija ima sprejeto nacionalno politiko o alkoholu od leta 2000, ki je bila pred petimi leti posodobljena. V obdobju 2006–2012 so se izvajali preventivni programi in aktivnosti, povezane z zmanjševanjem in preprečevanjem škode, povzročene z alkoholom, predvsem ozaveščanje o vplivu alkohola na promet, omejitve uživanja alkohola na delovnem mestu, omejitve dostopa do alkohola ter ozaveščanje o uživanju alkohola med mladimi.

Pomemben del zmanjševanja škode zaradi tveganega pitja alkohola je tudi ustrezna zdravstvena pomoč osebam, ki imajo težave z alkoholom. V Evropi je z alkoholom zasvojenih več kot 14 milijonov ljudi, vendar je samo 8 odstotkov bolnikov deležnih katere koli oblike zdravljenja. Kot del celovitega pristopa k zdravljenju bolnikov, zasvojenih z alkoholom, je treba upoštevati tako cilje abstinence kot cilje zmanjšanja uživanja alkohola, so sporočili iz Zavoda 112.lo