Vlada bo na eni od prihodnjih sej odločala, ali naj vendarle nadaljujejo s projektom gradnje državne ceste med Cerknim in Hotavljami. Janševi ministri so namreč na eni svojih poslednjih sej v marcu ustavili dvajsetletno prizadevanje za sodobno povezavo Cerkljanskega z osrednjo Slovenijo. Ugotovili so, da nadaljevanje priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto med Cerknim in Hotavljami ni mogoče, saj da je naložba previsoka, zadnja sprejeta trasa poti na severnem delu slabo prometno in ekonomsko sprejemljiva, poleg tega trasi nasprotujejo prebivalci na gorenjski strani. Takratno odločitev so v Posočju označili za nepričakovano, politično zlobirano in brez pravih argumentov.

Na ministrstvu za infrastrukturo in prostor so nato ponovno pretehtali argumente in se odločili, da vendarle predlagajo nadaljevanje projekta. Predlagajo dopolnitev študije variant, s katero bi ponovno poskušali najti ekonomsko in okoljsko sprejemljivejšo različico trase na severnem koridorju skozi dolino Kopačnice. Ocenjujejo, da bi za pripravo idejnega projekta, optimizacijo variant in predinvesticijsko zasnovo potrebovali 1,9 milijona evrov, z rebalansom proračuna pa bi jih zagotovili v naslednjih dveh letih.

Na ministrstvu so prepričani, da območje severne Primorske to cestno povezavo z osrednjo Slovenijo nedvomno potrebuje, ne glede na to, da so predvidene prometne obremenitve razmeroma nizke. Potreba po novi, sodobni in varno zasnovani prometnici je še toliko večja glede na to, da regija nima alternativnih prometnih povezav, denimo železnice, in da je to najkrajša cestna povezava zgornje soške doline z osrednjo Slovenijo. Nekaj več pomislekov ob predlogu ima ministrstvo za finance, ki v državnem prostorskem načrtu pogreša podrobnejšo finančno in terminsko predstavitev tega in vseh ostalih pomembnejših odsekov na tako imenovani četrti razvojni osi.