Delničarji niso potrdili prvotnega sklepa o dokapitalizaciji, temveč nasprotni predlog, so iz Factor banke sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Osnovni kapital banke naj bi se tako povečal za največ 37,93 milijona evrov, in ne le za največ 20,86 milijona evrov, kolikor je bilo sprva predvideno. Poleg tega naj bi se to povečanje kapitala v nasprotju s prvotnim predlogom uprave in nadzornega sveta izvedlo v dveh tranšah.

V prvi tranši naj bi se osnovni kapital povečal za največ 18,97 milijona evrov in to z izdajo največ 2.272.727 novih navadnih rednih imenskih kosovnih delnic, ki se vplačajo v denarju po ceni 11 evrov. Emisijski znesek delnic v prvi tranši dokapitalizacije bi znašal slabih 25 milijonov evrov.

Delnice naj bi dokapitalizatorji vplačali v obdobju od 28. do vključno 30. avgusta oz. v primeru potrebe po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za pridobitev kvalificiranega deleža najpozneje naslednji delovni dan po prejemu dovoljenja.

V drugi tranši pa naj bi se osnovni kapital prav tako povečal za največ 18,97 milijona evrov in to z izdajo največ 2.272.728 novih navadnih rednih imenskih kosovnih delnic, ki se prav tako vplačajo v denarju po ceni 11 evrov. Emisijski znesek delnic v drugi tranši dokapitalizacije bi tako znašal malenkost več kot 25 milijonov evrov.

Delnice naj bi dokapitalizatorji vplačali v obdobju od 17. septembra letos do vključno 30. junija prihodnje leto. Največji trenutni lastnik Factor banke je sicer ACH.

Gre že za drugi poskus dokapitalizacije v kratkem času. Aprila potrjena kapitalska krepitev v predvideni višini 24,97 milijona evrov namreč ni uspela, saj obstoječi lastniki do predpisanega roka niso uveljavili prednostne pravice za vpis novih delnic.

Takrat je uprava banke sporočila, da je pristopila k neposrednim pogovorom s potencialnimi tujimi vlagatelji in v okviru tega dvema omogočila skrben pregled banke. Predsednik uprave Factor banke Ciril Dragonja je za ponedeljkovo izdajo časnika Dnevnik dejal, da naj bi bili potencialni interesenti trije.

Dnevnik, sklicujoč se na neimenovane vire, je v ponedeljek poročal, da ima Banka Slovenije v primeru neuspeha dokapitalizacije pripravljen rezervni scenarij, ki predvideva bodisi prenos terjatev na t.i. slabo banko oziroma celo likvidacijo banke.

Dragonja medtem zagotavlja, da naj bi banka lahko normalno poslovala tudi ob vnovičnem neuspehu dokapitalizacije, čeprav verjame v uspeh drugega poskusa kapitalske krepitve.

Factor banka je lani ustvarila 21,5 milijona evrov čiste izgube, potem ko je leto 2011 sklenila z 1,26 milijona evrov čistega dobička. Tako kot pri večini drugih slovenskih bank je tudi Factor banka pod velikim bremenom oslabitev in rezervacij. Te so lani skupno dosegle 51,5 milijona evrov, potem ko so bile predlani pri nekaj manj kot 15,6 milijona evrov.

V prvem letošnjem četrtletju je banka poročala o 737.000 evrih čiste izgube, potem ko je v enakem obdobju lani ustvarila 932.000 evrov dobička. Rezervacije in oslabitve so bile z okoli 2,5 milijona evrov na približno enaki ravni kot v prvih treh mesecih lani.