Majhenič ima mandat za vodenje javnega podjetja do konca leta. Kot so zapisali na mariborski občini, nadzorni svet od vršilca dolžnosti pričakuje revizije vseh sklenjenih pogodb, zaposlitev in ponavljajočih se prejetih računov do zneska 20.000 evrov v obdobju od 1. januarja 2011 naprej. Vršilec dolžnosti bo z nadzornim svetom pričel z aktivnostmi za pripravo javnega razpisa za imenovanje novega direktorja, ki bo nastopil mandat najkasneje 1. januarja 2014.

Mariborska mestna občina, ki je lastnica več kot 94 odstotkov mariborske Snage, je sicer že sredi julija na skupščini zamenjala nadzornike te družbe. Nadzorni svet tako sedaj poleg Kovačič Lukmanove sestavljajo še Marko Špinzer, Igor Petelin in Boris Šandor. Okoliške občine, ki se z odločitvijo o zamenjavi nadzornikov niso strinjale, so sejo 15. julija zapustile.

Novi nadzorniki naj bi predvsem raziskali očitke zoper zdaj že bivšega direktorja Snage Hajnška. Mariborski župan Andrej Fištravec je namreč že po razpletu sojenja nekdanjemu županu Francu Kanglerju v zadevi Ježovita, na katerem so bili predvajani tudi različni telefonski prisluhi, Hajnška in direktorico Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Tanjo Vindiš Furman javno pozval k takojšnjem odstopu. Glede na vsebino prisluhov je namreč ocenil, da "očitno ne izpolnjujeta niti najosnovnejših moralnih pogojev za vodenje tako pomembnih družb".