Po trenutnih podatkih ravnateljice vrtca Ciciban Majde Kušer Ambrožič naj bi se septembra v njihovih enotah razveselili 165 novinčkov. Sprejeli bodo vse otroke, ki so se prijavili za vstop v vrtec s 1. septembrom. Starši otrok, ki bi se v enoto priključili med letom, teh je okoli 50, pa bodo zaradi stiske s prostorom primorani počakati ali pa iskati rešitve drugje.

Tudi ravnateljica vrtca Pedenjped Meta Potočnik pravi, da skušajo biti racionalni ter na različne načine omogočiti čim več novim malčkom igrive dni v vrtcu. »Tako bomo hkrati izvajali dvojni program – program za predšolske otroke in program za otroke s prilagojenimi potrebami. Na tak način bomo lahko zagotovili več prostih mest, hkrati pa otroke s posebnimi potrebami s strinjanjem staršev vključili k preostalim otrokom.« Novih prijav v rednem roku je bilo v vrtcu Pedenjped 230, kar pomeni, da je brez varstva za zdaj ostalo 57 otrok. Prav tako je bilo nekoliko preveč prijav za vrtec pri OŠ Brusnice, kjer so morali zavrniti tri otroke, v vrtcu pri OŠ Stopiče pa je zmanjkalo prostora za pet malčkov.

V Vrtcu Ciciban se lahko letos pohvalijo z veliko dobrodelno gesto. Odločili so se namreč za nadgradnjo pridobivanja donatorskih sredstev, in sicer s Fundacijo za otroke. Z zbranim denarjem želijo prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti otrok v vrtcu, popestriti znanje in izkušnje, ki jih otroci pridobijo v varstvu, in prispevati k večji enakopravnosti vključevanja otrok iz socialno šibkejših družin v vse aktivnosti vrtca. Z zbranim denarjem tako omogočajo nakup igrač, športne opreme (sani, smuči, žog, koles…) tudi otrokom iz socialno ogroženih družin.

V vrtcu Pedenjped pa z novim šolskim letom uvajajo Interni projekt kultura bivanja, s katerim bo vrtec pridobil novi »bio igralnici« za najmlajše, torej malčke prvega starostnega obdobja. Igralnici so opremili z naravnimi materiali, kakovostno izvedbo, sodobnih oblik, funkcionalno in vsebinsko premišljeno. Vse pohištvo je izdelano iz naravnih, neoporečnih materialov. Kot dodaja Potočnikova, želijo na tak način ustvariti še bolj prijetno počutje v prostoru ter omogočiti čim boljše pogoje za najmlajše. V nadaljevanju bodo pozornost namenili tudi bio prehrani in domačim proizvodom. Prav tako uvajajo drugi jezik v starejše oddelke (za otroke, stare od 5 do 6 let) ter vrtec v naravi.