Za številne mlade postaja vstop na trg dela vse bolj zapleten proces. Številni kadrovski strokovnjaki poudarjajo, da so za vstop na trg dela pomembne neformalno pridobljene izkušnje. Da si mladi lažje zapomnijo, kaj vse so že počeli v šolskih in študijskih letih in kaj vse so se pri tem naučili, jim je že desetletje na voljo Nefiks oziroma e-Nefiks, indeks neformalnega izobraževanja, v katerega lahko sproti vnašajo vse te aktivnosti. Hkrati je prednost Nefiksa tudi, da lahko vse neformalno pridobljeno znanje na enem mestu predstavijo tudi potencialnim delodajalcem. Še več, na enem mestu zbrane vse kompetence tudi potrdijo prejšnji delodajalci, mentorji in druge referenčne osebe, kar daje kompetencam verodostojnost in kaže na posameznikovo razvito socialno mrežo – kar nekateri delodajalci prav tako cenijo, pojasnjuje Alenka Blazinšek, vodja Zavoda Nefiks.

Nefiks pozna in ga priznava tudi že vse več delodajalcev, ki so pozorni na drugačen oziroma aktivnejši pristop mladih pri iskanju zaposlitve. Eden takšnih zaposlovalcev je tudi Simobil, ki je Zavod Nefiks s sredstvi lanskega Žura z razlogom podprl tudi pri projektu Služba me ne išče. »Nefiks zelo dobro poznamo. Pridobivanje neformalnega znanja, prostovoljske aktivnosti in nabiranje dodatnih izkušenj pozdravljamo, iskalcem zaposlitve pa svetujemo, naj navezujejo stike, iščejo priložnosti, pomagajo kot prostovoljci, poskusijo občasna, projektna dela. Neformalna znanja in izkušnje lahko kandidatu vsekakor pomagajo do zaposlitve in mu lahko dajejo konkurenčno prednost,« je dejal Saša Miladinović, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov. Poudaril je še, da se mu pri Nefiksu zdi najpomembneje, da mladim omogoča sistematično zapisovanje neformalnih izkušenj, ki jih lahko navedejo ob primernih priložnostih.

Neformalno pridobljeno znanje in izkušnje cenijo tudi drugi delodajalci, ki se uvrščajo med najboljše zaposlovalce v okviru izbora Zlata nit. »Vsekakor se mi zdi neformalno znanje uporabno in pomembno. Pomembna so znanja in vse kompetence, ki jih kandidati imajo in jih uporabljajo. Kako so jih pridobili, je manj pomembno. Način pridobitve je pomemben za tista znanja, kjer zakonodaja zahteva formalna dokazila,« je svoj pogled na neformalna znanja in izkušnje pojasnila Tanja Ščuka, direktorica za kadre v farmacevtski družbi Roche.

Mirjam Kerpan Izak, direktorica podjetja List, pa je povedala, da pri izbiri kandidatov za delo veliko pozornosti posvečajo temu, da posameznik pokaže, da se zaveda širine sodobnega poslovnega okolja, kar pomeni, da ima poleg formalnega znanja tudi znanje in veščine z drugih področij. »Neformalno pridobljena znanja za nas pomenijo, da gre za motivirano osebo, ki se je pripravljena sproti učiti in širiti svoje kompetence ter se tako pri delu kot tudi učenju pripravljena soočiti z različnimi izzivi. Samega koncepta Nefiks do sedaj sicer nisem poznala, predstavitev na spletu pa je zelo zanimiva,« je dejala Kerpan-Izakova.

Zavod Nefiks bo 17. oktobra vsem mladim, ki vpisujejo v Nefiks, podelil priznanja in jim s tem pomagal do prepoznavnosti med delodajalci. Prijava in več informacij je na voljo na www.talentiran.si.