Za iskanje službe ali dela je primerno vsako obdobje leta, torej tudi poletje, četudi se (ali pa prav zaradi tega) marsikje v podjetjih delovni tempo nekoliko upočasni. In zato so manj aktivni tudi drugi iskalci zaposlitve v prepričanju, da so kadroviki na dopustu in da poleti podjetja ne zaposlujejo. Prav to lahko aktivni iskalci zaposlitve izkoristijo sebi v prid. Ponudba delovnih mest je poleti sicer res nekoliko manjša kot med letom, a v povprečju ne več kot za 10 odstotkov.

Ker je samo uporaba pasivnih oblik iskanja zaposlitve (spremljanje kadrovskih oglasov in pošiljanje prošenj) manj uspešna, so aktivne oblike iskanja zaposlitve tudi poleti bolj primerne. Ko ima iskalec zaposlitve izdelan seznam usposobljenosti za določena delovna mesta in seznam podjetij, kjer bi rad delal, lahko v podjetje pošlje svoj CV in motivacijsko pismo. V njem naj bo na kratko in na zanimiv način opisano, kakšna znanja in izkušnje ima iskalec zaposlitve in kako lahko z njimi ter visoko stopnjo lastne motiviranosti za učenje pripomore k še boljšemu poslovanju podjetja.

Iskanje talentov ne pozna letnih časov

Če se iskalec zaposlitve sistematično loti nagovarjanja podjetij, je pomembno, da sta CV in motivacijsko pismo prilagojenja podjetju, ki ga nagovarja. Priporočljivo je, da nekaj dni po poslani prošnji v podjetje pokliče in preveri, ali je prišla v prave roke. To je tudi primeren čas, da poizve, kdaj lahko pride na informativni pogovor.

Izjemnega pomena so tudi tako imenovana skrita delovna mesta, torej potrebe po zaposlenih, ki jih podjetje uradno še ni objavilo. Do teh informacij lahko pridete tudi ob pomoči svoje socialne mreže, zato med drugim vestno zbirajte vizitke in ostajajte z ljudmi, ki bi vam lahko pomagali s kakšno koristno informacijo, v stiku.

Da je poletje kljub po navadi manj razpisanim delovnim mestom primeren čas za iskanje službe oziroma nove karierne izzive, potrjujejo tudi v slovenskih podjetjih. V Simobilu se poleti njihove potrebe po novih sodelavcih ne zmanjšajo. »Iskanje bodočih sodelavcev je pogojeno predvsem s poslovnimi potrebami podjetja v danem trenutku, na slednje pa letni čas pri nas nima večjega vpliva. Iskanje »talentov« na trgu delovne sile je nenehen proces in pomemben del naše kadrovske strategije, na katerega poletje prav tako ne vpliva prav veliko,« poudarja Saša Miladinov, vodja službe za razvoj in strateško upravljanje človeških virov, ki pravi, da je proces iskanja »talentov« zapleten in tudi dolgotrajen, »zato delodajalci v poletnem obdobju nimamo premora.«

V Simobilu sprejmejo veliko prošenj z življenjepisom tudi v času, ko nimajo razpisanega nobenega prostega delovnega mesta. V poletnih dneh pa opažajo manj tovrstnih prošenj, zato si aktivni iskalci zaposlitve lahko povečajo možnosti, da bodo hitreje opaženi in povabljeni na spoznavni pogovor. »Obenem se poleti v nekaterih panogah povečajo sezonske potrebe po nekaterih profilih, kar na prvi pogled predstavlja zaposlitev le za krajši čas. Gledano širše pa tovrstna dela omogočajo pridobivanje prepotrebnih delovnih izkušenj za v prihodnje in iskalcem ponujajo priložnost za spoznavanje različnih delodajalcev, s tem pa pridobivanje dragocenih stikov za morebitno dolgoročnejše sodelovanje.«

Priložnosti za študente

Po mnenju Saša Miladinova je iskanje službe je služba, kar pomeni, da poteka vsak dan aktivno in zavzeto vsaj po nekaj ur. »Zato naj si v poletnih mesecih iskalci zaposlitve ne vzamejo preveč premora. Svetujem jim, naj navezujejo stike, iščejo priložnosti, pomagajo kot prostovoljci, poskusijo občasna, projektna dela. Vsako dejanje šteje, v vsakem obdobju leta.«

Poleti zaposlovanje ne miruje niti v Leku, kjer so zavezani visoki stopnji inovativnosti, rasti in nenehnemu izboljševanju produktivnosti. Zaposlujemo skladno s potrebami, predvsem pa v proizvodnji, v razvoju, na področju kakovosti in biofarmacevtike. »Pri tem ni zaznati, da bi bil poletni čas v čem drugačen,« poudarja Samo Roš, direktor kadrov in član uprave Leka.

Lani so zaposlili več kot 300 novih sodelavcev in leto zaključili kot 2700-članski kolektiv. V času poletnih dopustov so zagotovili dodatno zaposlitev do 400 študentov za pokrivanje rednih dopustov. »Poletje je čas, ko si lahko posameznik prek občasnih del z delom prek študentskih servisov pridobi določene spretnosti, veščine in znanja, ki jih bo znal kasneje ponuditi potencialnim delodajalcem. Tako se lahko študenti precej naučijo in si pridobijo dodatna znanja, ki jim bodo lahko v prihodnosti koristila,« pravi Roš.

Z mislimi na prihodnji razvoj podjetja in s na tem iskanje talentov so ves čas zelo dejavni tudi v S&T. »Čeprav je poletje čas dopustov, se aktivnosti odvijajo dalje, je pa res, da se marsikatera aktivnost premakne na jesenski čas. Kljub temu pa prebiramo prošnje za službo nemoteno, saj smo organizirani tako, da vedno nekdo nadomešča sodelavca, ki je na dopustu. Nikakor poletje ne more biti izgovor, da bi spregledali dobrega potencialnega novega sodelavca,« je opozorila Teja Breznik Alfirev, direktorica Svetovanja za poslovne rešitve in HR-svetovalka. Vsem iskalcem novih kariernih poti in brezposlenim priporoča, naj si med poletjem nikar ne »vzamejo dopusta« in naj zaposlitev iščejo aktivno. »Vsak človek, ki ima znanje in primeren odnos do dela, katerega pričakujemo pri nas, je dobrodošel. V vsakem letnem času.«

Tudi v S&T dobijo veliko prošenj, ko nimajo objavljenega razpisa. »Prav vsako prošnjo pogledamo in preverimo, če bi bil nekdo lahko zanimiv za naše podjetje. Ljudje tudi pokličejo, ko preberejo kakšen naš članek, spletni dnevnik ali se udeležijo kakšnega našega dogodka in pridejo tudi z že izdelanim predlogom, kako bi lahko sodelovali. Tudi načini predstavljanja prek življenjepisov so vedno bolj domiselni in tudi profesionalni. Vsekakor je prav, da so ljudje aktivni, ko iščejo zaposlitev, in da vedno poskusijo najti takšne prednosti, ki jih lahko prinesejo organizacijam, kot jih te dejansko iščejo. Tudi če ne bodo imeli sreče prvič, ko nas kontaktirajo, se jih bomo, če bodo na nas pustili dober vtis, brez dvoma spomnili ob prvi primerni priložnosti.«