Bossman naj bi zanemaril svojo odgovornost

Komisija ugotavlja, da je župan Bossman zanemaril svojo odgovornost, ko kot zakoniti zastopnik občine kljub tveganim okoliščinam, s katerimi se je seznanil, ni odstopil od podpisa pogodbe o prevzemu podjetja in ni preveril vseh relevantnih dejstev skupaj s predhodnim vrednotenjem in oceno pričakovanih stroškov za občino. Ocenjuje, da je prišlo v tem primeru do izkrivljanja pravnih pravil, ki urejajo način in postopke ustanavljanja občinskih podjetij ter imenovanje vodstev teh podjetij. Meni, da je bilo ravnanje občine oziroma njenega župana Bossmana in občinskega svetnika Cestnika v tem primeru v nasprotju s pričakovano integriteto, kot je opredeljena v zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. Tako Bossman kot Cestnik krivdo zanikata.

»Ugotovitve komisije za preprečevanje korupcije v zvezi s prenosom Obalnega tehnološkega sklada sicer spoštujemo in bomo vprašanje statusa podjetja obravnavali že na prihodnji seji občinskega sveta. Smo pa prepričani, da je bilo ravnanje občine Piran v tem primeru v skladu z zakonodajo in pričakovano integriteto,« pojasnjujejo na občini, kjer dodajajo, da je komisija v svojem poročilu sama ugotovila, da niti statut občine Piran niti zakon o javnih financah, ki natančneje določa pojem donacije, ne urejata konkretnega primera prenosa lastniškega deleža podjetja na občino, zato občinarjem ni povsem jasno, kako so v komisiji sprejeli stališče, da je v tem primeru prišlo do izkrivljanja pravnih pravil.

»Namen občine Piran v resnici nikoli ni bil izogibanje odločanju na občinskem svetu ali zagotavljanje službe točno določenemu posamezniku, temveč izključno zagotoviti čimprejšnjo cenovno ugodno vzpostavitev najhitrejšega javnega brezžičnega omrežja v Sloveniji. Ta cilj je bil dosežen,« še pravijo na piranski občini, kjer so prepričani, da je občina Piran svoje javno brezžično omrežje vzpostavila v skladu z veljavno zakonodajo, kar se bo nedvomno izkazalo v nadaljnjih pravnih postopkih.

Hvaljenje ob vzpostavitvi projekta

Obalni tehnološki sklad je brezplačni internet v piranski občini zagnal letos spomladi. Takrat se je Cestnik pohvalil, da so postavili najhitrejše javno wi-fi omrežje v državi z več kot 50 oddajniki, kjer končni uporabniki dosegajo hitrosti dostopa do 5 Mbit/s.

»Odločili smo se, da dostop do interneta ne bo časovno omejen, kar tudi predstavlja izjemo v slovenskem prostoru. Pozitivni učinki širokopasovnega interneta popolnoma pretehtajo nad morebitnim zaslužkom, ki bi ga s plačljivostjo storitve dosegli. Menimo da je dostop do svetovnega spleta danes osnovna človekova pravica in da je še posebno v luči sedanje krize treba zagotoviti ta dostop prav vsem občanom ne glede na njihove trenutne finančne možnosti. Čeprav omrežja nismo še nikjer oglaševali, imamo trenutno več kot 700 različnih uporabnikov na dan, kar presega naša najbolj optimistična pričakovanja,« je takrat dejal Cestnik in dodal, da je končni cilj prve faze projekta Free Pi pokritje vseh javnih površin, kjer se zadržuje večje število ljudi.

S tem naj bi se občina Piran uvrstila med vodilne občine, kar zadeva informacijske storitve v Sloveniji. »Številke pa kažejo, da smo na dobri poti, da postanemo občina z najboljšo informacijsko infrastrukturo ne samo v Sloveniji, temveč v širši regiji,« je takrat dejal Cestnik, ki se je nato za pravno pomoč pri odgovorih na vprašanja protikorupcijske komisije zatekel k odvetniški pisarni Čeferin.

Zgovorna pa je tudi ugotovitev komisije, da nihče od strokovnih služb na piranski občini ni želel prevzeti skrbništva nad pogodbami, prek katerih se je kasneje financirala dejavnost Obalnega tehnološkega sklada. Iz javno dostopnih podatkov je mogoče razbrati, da je podjetje na občino prenesla obalna kozmetičarka, ki naj bi bila Cestnikova nekdanja sošolka, Cestnik pa je direktor podjetja postal le dva dni prej. Z zadevo se ukvarjajo tudi koprski policisti, ki podrobnejših informacij o preiskavi ne dajejo.