Kot je pojasnil župan Matjaž Švagan, poberejo na leto od 800.000 do milijona evrov davkov manj kot sosednje občine, plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča pa so oprostili lesno industrijo Svea in podjetje Kumplast, ki je kupilo kisovško kartonažo Pak 4. »Ne čakamo na pomoč države, ampak poskušamo v čim večji meri tudi sami ukrepati in spodbujati gospodarstvo,« je dejal Švagan, ki je ponosen, da zagorska občina ni del program konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore, ki jih je država nedavno sprejela za občine Trbovlje, Hrastnik in Radeče. »Brezposelnost je okoli 12-odstotna, ljudje še imajo, sicer ne najbolj plačane službe, a je veliko bolj pomembno, da ostajajo družbeno aktivni,« meni zagorski župan.

Čeprav stopnja brezposelnosti v zagorski občini ne dosega kritične meje 17 odstotkov, pa občinski proračun kljub vsemu občutneje bremeni aprila sprejeta resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva, s katero se je v občini podvojilo število upravičencev do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja, in sicer se je s 190 povečalo na 420, je povedala Blanka Šmit, vodja občinskega oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo. Dodala je, da se je prav tako povečalo tudi število upravičencev do subvencije za najemnine v neprofitnih stanovanjih.

V okviru ukrepov za lažje in bolj prijazno življenje bo tako občina prebivalcem v prihodnje ponudila tudi brezplačno pravno pravno pomoč, pri čemer bodo k družbeno odgovorni gesti prostovoljnega dela najprej pozvali domače odvetnike, prihodnji petek pa bodo v prostorih nekdanje lekarne odprli tudi poslovalnico Delavske hranilnice, v kateri bodo uredili »občinsko okence«, kjer bodo lahko občani poravnali položnice vseh zagorskih javnih podjetij.

Za občane so v sodelovanju z avtobusnim prevoznikom Integral Zagorje organizirali tudi prevoz do kopališča Aqua Roma v Rimskih Toplicah. Avtobus pelje vsak dan ob 9. uri z Izlak in se vmes ustavi še v Kisovcu ter na glavni avtobusni postaji v Zagorju, cena celodnevne karte za vstop na bazen in prevoz pa stane 7 evrov za odrasle in dva evra manj za otroke.